Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata beszerzési eljárást kíván lefolytatni

2021.10.26

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata beszerzési eljárást kíván lefolytatni az alábbiak szerint:

Árajánlatkérés tárgya: A KEHOP-1.2.1-18-2019-00243 azonosítószámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című projekthez kapcsolódóan klímatudatosságot erősítő szemléletformáló programok és médiakampányok szervezése, kiadványok kidolgozás, terjesztése.

A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

1. Klímatudatosságot erősítő szemléletformáló workshopok lebonyolítása 5 alkalommal

2. Városi rendezvényen való megjelenés 2 alkalommal

3. Helyi szereplők klímatudatossághoz kapcsolódó szemléletformálása, 2 db konferencia, illetve 1 db kerekasztal (platform) megvalósítása

4.Tanulmányi verseny és rajzpályázat lebonyolítása

5. Szemléletformálást elősegítő tanulmányi kirándulás lebonyolítása 2 alkalommal

6. Szemléletformálást elősegítő kreatív játékos foglalkozások megvalósítása 2 alkalommal

7. Klímatudatosságot elősegítő médiakampány lebonyolítása

8. Klímatudatosságot elősegítő kiadvány megjelentetése

A szerződéskötés tervezett ideje: 2021. november 17.

Teljesítés határideje: folyamatos, a projekt záró dátuma: 2022.06.30

Regisztráció határideje: 2021.10.29. 16:00

Kérem, hogy a beszerzési eljárásban történő részvételi szándékát az alábbi adatok klimastrategia@szekszard.hu email címre történő megküldésével jelezze:

-          cégnév/egyéni vállalkozó neve:

-          székhely:

-          kapcsolattartó

-          elérhetőség (telefon, email)

 

Szekszárd, 2021. október 26.

 

Tisztelettel:

  Ács Rezső
polgármester