Szekszárd Év Tűzoltója

2019.03.05

FELHÍVÁS

 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletével „Szekszárd Év Tűzoltója” kitüntető címet alapított.

 

A rendelet szerint a kitüntető cím az adományozást megelőző évre vonatkozik.

 

A Szekszárd Év Tűzoltója kitüntető cím annak a személynek adományozható, aki hivatásos vagy közalkalmazotti állományban a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárd Hivatásos Tűzoltóságánál teljesít szolgálatot és az adományozás évét megelőző évben a tűzmegelőzés, a tűzoltás, a műszaki mentés és a katasztrófa elhárítás területén olyan kimagasló tevékenységet folytatott, amellyel hozzájárult a város és Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárd Hivatásos Tűzoltósága működési területének közbiztonsága javításához, a tűzesetek számának csökkentéséhez.

 

A Szekszárd Év Tűzoltója kitüntető cím adományozására javaslatot tehet:

-          a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője,

-          a Közgyűlés állandó bizottságai, önkormányzati képviselők,

-          valamint bármely civil szervezet és természetes személy.

 

A kitüntető cím adományozására vonatkozó javaslatokat írásban a polgármesterhez kell benyújtani 2019. március 8. napjáig. A javaslattételi űrlap a www.szekszard. hu/önkormányzat/díjak, elismerések menüpontban letölthető.

 

A javaslatokat a közgyűlés által e célból felkért előkészítő csoport készíti elő közgyűlési döntéshozatal céljából, és a polgármester terjeszti a közgyűlés soron következő ülése elé.