Szekszárd Év Rendőre

2019.03.05

FELHÍVÁS

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletével „Szekszárd Év Rendőre” kitüntető címet alapított.

 

A rendelet szerint a kitüntető cím az adományozást megelőző évre vonatkozik.

 

A Szekszárd Év Rendőre kitüntető cím annak a személynek adományozható, aki hivatásos vagy közalkalmazotti állományban a Szekszárd Városi Rendőrkapitányságon teljesít szolgálatot és munkáját lelkiismeretesen, tartósan magas színvonalon végzi.

 

A kitüntetésben az adott évben a bűnügyi és a közbiztonsági szakterületen dolgozó egy-egy személy részesíthető.

A Szekszárd Év Rendőre kitüntető cím adományozására javaslatot tehet:

-          Szekszárd Város Rendőrkapitánya,

-          a Közgyűlés bizottságai, önkormányzati képviselők,

-          bármely természetes személy, civil szervezet.

 

A kitüntető cím adományozására vonatkozó javaslatokat írásban a polgármesterhez kell benyújtani 2019. március 8. napjáig. A javaslattételi űrlap a www.szekszard. hu/önkormányzat/díjak, elismerések menüpontban letölthető.

 

A javaslatokat a közgyűlés által e célból felkért előkészítő csoport készíti elő közgyűlési döntéshozatal céljából, és a polgármester terjeszti a közgyűlés soron következő ülése elé.