Szekszárd érdekeit szolgáló döntések születtek

2019.12.06

Három új napirendi pontot is felvett szerdai, rendkívüli ülésére a szekszárdi közgyűlés. A képviselő-testület december 12-én ismét rendkívüli, az ünnepek előtt pedig rendes ülést tart.  

Az ÉSZ-frakció három előterjesztését is felvette napirendjére a közgyűlés, míg a bizottsági tagok megválasztását ismét levették a napirendről. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) felülvizsgálatáról szóló előterjesztéssel kapcsolatban módosító indítványt nyújtottak be, amelyben felkérik dr. Molnár Kata jegyzőt, vegyen részt az új SZMSZ elkészítésében, hogy a következő rendes közgyűlésen már egy új szabályzatról szavazhassanak.

A jegyző – a körzetmódosítások miatt – az egészségügyi alapellátások körzeteiről kapcsolatos önkormányzati rendelet módosítására tett javaslatot. Ezt a közgyűlés elfogadta, a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba. Az idei évre felvett folyószámla hitelkeret lejár, december 20-ig a fennálló 280 millió forint tartozást vissza kell fizetni. Az új, 2020-as hitel felvételének megnyitását szintén megszavazták a képviselők.

A szépkorúaknak nyújtott karácsonyi csomag beszerzésére egyetlen cég nyújtott be az ajánlattételi felhívásban szereplő feltételeknek megfelelő ajánlatot. A csomag tartalma elsősorban tartós élelmiszer, és legalább nyolc terméket tartalmaz. Az idősek, civilek véleményét figyelembe véve állították össze. Az önkormányzat idén harmadik alkalommal oszt csomagot.  

A szociális célú tűzifa beszerzésére és szállítására több ajánlattevő meghívásával beszerzési eljárást folytatott le az önkormányzat, amely eredménytelennek bizonyult. A napirend vita szakaszában elhangzott, a szerződések megkötését gyorsíthatja, hogy a 260 tonna tűzifát célszerű lenne kisebb tételekben beszerezni, így még kemény tél beállta előtt megkaphatná a megfelelő minőségű tűzifát a 177 kérelmező.

A képviselők megszavazták az Atomerőmű KSC Szekszárd 40 millió forintos támogatási kérelmét, melyet 2020-ban két kifizetéssel kap meg az egyesület. Döntöttek arról is, hogy a térségfejlesztésre – oktatási rendszer fejlesztése, egészségügyi fejlesztések és gazdaságfejlesztés – fordítandó TOP-os beruházásokhoz kapcsolódó, valamint infrastruktúra-fejlesztést és csapadékvíz-elvezetést célzó beruházások támogatása iránti kérelmet nyújt be az önkormányzat, a közel kettő milliárd forint néhány héten belül a helyhatóság rendelkezésére állhat. Eldőlt az is, hogy a közmeghallgatást december 23-án, hétfőn tartja az önkormányzat.

Az újonnan felvett napirendi pontok közül a politikusok eelfogadták Märcz Lászlónak, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság vezetőjének a közterületek, illetve a zöld felületek gondozásáról szóló beszámolóját. Az igazgatóságvezető az ülésen elmondta, hogy ütemterv alapján végzik a feladatokat – a szekszárdiak elégedettsége változó. Több gép üzemeltetéséhez nem állnak rendelkezésre megfelelő szakemberek. Az igazgatóságvezető a síkosságmentesítéssel kapcsolatban elmondta, raktáron van a só és az érdesítő anyag.

Az épülő új uszoda kapcsán arról született döntés, hogy egy – négy képviselőből és két szakemberből álló – hattagú eseti bizottság foglalkozzon a projekttel.  A kivitelező a következő közgyűlésen tájékoztatja a képviselőket az építkezés jelenlegi állapotáról.

A szekszard.hu honlap kapcsán elfogadták azt a határozati javaslatot, mely szerint az új SZMSZ hatálybalépéséig cikkek, tudósítások – a kötelezően közzéteendő közérdekű adatok kivételével – csak a jegyző, illetve a két frakcióvezető ellenjegyzésével kerülhetnek fel a város honlapjára.