A szakbizottság átszabná a zöld város projekt terveit

2020.02.04

Közbeszerzési eljárásokról és vételi ajánlatokról is döntött ülésén a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság (GVB).  

A GVB nem hozott döntést az Alisca Terra Nkft. Tiszamente-Óbecse Kft.-ben lévő 49 százalékos üzletrészének értékesítéséről. Az adatszolgáltatások áttekintése és a felügyelőbizottsági véleményezése után az előterjesztést újból napirendre veszi. Vételi ajánlat érkezett a Szekszárdi Vízmű Kft. tulajdonában álló régi uszodára. A grémium nem javasolja a Közgyűlésnek a Toldi utcai ingatlan értékesítésének jóváhagyását.

A zöld város projekt tervezési feladatainak ellátására kiírt közbeszerzési eljárásban az összes beérkezett ajánlat meghaladta a rendelkezésre álló fedezet összegét, ezért az eljárást eredménytelennek nyilvánította a Bizottság. A szakbizottság véleménye alapján módosítani fogják az eredeti tervet úgy, hogy többszintes parkolóház építését tartják indokoltnak a régi fűtőmű helyén. Emellett javasolják a Mikes utca 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú idősek házának energia racionalizálását, külső hőszigetelését.

Az önkormányzat és intézményei, valamint a gazdasági társaságok közbeszerzési eljárásainak lebonyolítására kiválasztották a közbeszerzési tanácsadót, a legkedvezőbb ajánlatot tevő RBH Consulting Közbeszerzési Tanácsadó Kft.-vel köt szerződést a Polgármesteri Hivatal.

Az „Ipari Park csarnok és járdatervezés” elnevezésű projekt járdatervezési feladatainak ellátására kiírt közbeszerzési eljárás esetében a döntést elhalasztotta a GVB, egyúttal felkérték a hivatalt, hogy vizsgálja meg a járdatervezés olcsóbb megvalósításának lehetőségét. A csarnoktervezés feladataira kiírt közbeszerzést ugyanakkor eredményessé nyilvánították.

Szekszárd Megyei Jogú Város fenntartásában működő kulturális, szociális és egészségügyi intézmények takarítási munkáinak elvégzésére kötött vállalkozási szerződés módosítását a bizottsági határozat mellékletét képező tartalommal, változatlan áron történő szolgáltatás mellett jóváhagyta a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság.

A GVB támogatta a RE-VÍZ Duna-menti Kft. halasztás iránti kérelmét. Felkérték a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóságát, hogy készítsen kimutatást a keletkezett kamatok összegéréről. Továbbá javasolja a polgármesternek, hogy tegyen javaslatot a taggyűlésnek arra vonatkozóan, hogy van-e lehetőség a tartozás rendezésére az E.R.Ö.V Zrt. osztalékából a tagi pótbefizetés helyett.

A 7366 helyrajzi számú út meghatározott részének értékesítéséhez nem járult hozzá a Bizottság, mivel a terület közútnak, azaz forgalomképtelen vagyontárgynak minősül. Az önkormányzati tulajdonban levő 6311/20 számú beépítetlen terület hosszú távú bérbeadásról viszont döntöttek: 100 forint/négyzetméter éves bérleti díj ellenében.

Az ülésen többek között határoztak arról is, hogy a hivatal Stratégiai Tervezési Osztálya egy új munkásszálló építése, a távfűtőmű, panelházak és önkormányzati bérlakások energetikai korszerűsítése, valamint a tanyák villamosítása, vízellátás kiépítése, szennyvízkezelési fejlesztései kapcsán megkezdi a pályázatok előkészítését.