Pótlólagos adatszolgáltatást kérnek az ügyvezetőtől

2020.01.27

A közgyűlés Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottsága nem fogadta el Csillag Balázsnak, a Szekszárdi Sportközpont Nkft. ügyvezetőjének szakmai beszámolóját a 2019. évi működésről.

A terembérleti díj kapcsán diskurzus alakult ki a felek között: az önkormányzati kompenzáció mértékével kapcsolatban megoszlottak a vélemények. Az ingyenesség kapcsán az ügyvezető a korlátozott lehetőségeket, a szervezési anomáliákat és a bevételkiesést jelölte meg dilemmaként. Mindenképpen közgyűlési döntés szükséges ahhoz, hogy a következő évekre tervszerűen és tudatosan szabályozni lehessen a legfontosabb tennivalókat, meghatározni a sportágazatban a kötelező és önként vállalt feladatok kereteit. Új sportkoncepció megalkotása adhat tájékoztatást a 21 egyesületnek az önkormányzat szerepvállalásának irányairól és mértékéről. Az ügyvezető kapott kérdéseket a szakosztályokról és az épülő új sportuszodáról is. Beszámolt rendezvényeikről és a résztvevői létszámról. A Bizottság az NKft. 2020-as üzleti tervére vonatkozó tervezet kapcsán pótlólagos adatszolgáltatásra kérte fel a vezetőt, melynek benyújtási határideje február 15. 

A testület elfogadta Steig Gábornak, a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület vezetőjének az írásbeli előterjesztés alapján, valamint szóbeli kiegészítéssel kibővített beszámolóját a sportszervezet működéséről és terveiről. A tagok megszavazták az óvodák nyári nyitvatartásának rendjét, illetve a Bizottság idei évi munkatervét.