Pályázatok benyújtásáról is döntött a bizottság

2020.03.24

Ajánlati kötöttségek meghosszabbításáról döntött ülésén többek között a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság (GVB).

Az uniós finanszírozású kerékpárosbarát Szekszárd elnevezésű projekt esetében május 25-ig, a Generációk parkja beruházásnál április 9-ig hosszabbították meg az ajánlati kötöttséget. A GVB utóbbi esetében javasolja a közgyűlésnek, hogy a nyertes ajánlattevővel történjen meg a szerződés aláírása.

A Paksi Ipari Park Nonprofit Kft.-hez támogatási igény benyújtására kerül sor a TOP-os támogatás és a vállalkozói szerződés közötti különbözetre. Amíg a PIP Nkft. részéről nem történik meg a támogatási igény jóváhagyása, a bizottság javasolja a közgyűlésnek, hogy a hiányzó fedezetet saját költségvetése terhére biztosítsa az önkormányzat.

A Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja elnevezésű pályázat kapcsán az ajánlattételi dokumentáció elkészítéséről döntöttek. A folyamatban lévő Dienes iskola energetikai korszerűsítése című kiírás kapcsán a tájékoztatást elfogadták a tagok. Az MLSZ által kiírt Óvoda Pályaépítési Programba és az Országos Bringapark Programba pályázat benyújtását javasolta a GVB. A bringapark esetében a bizottság felhívta a hivatalt, hogy készítsen egy új költségvetési tervezetet. Az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervét a grémium jóváhagyta, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Új napirendi pontként a GVB március 13. és 23. közötti új beszerzésekről utólagos tájékoztatást kér a nettó 3 millió forintot meghaladó megrendelések, és az évi nettó 3 millió forintot meghaladó szállítói vagy megbízási szerződésekről.  Valamint a bizottság március 24-től heti rendszerességgel utólagos tájékoztatást kér az új beszerzésekről: a nettó 3 millió forintot meghaladó megrendelések, és az évi összesen nettó 3 millió elérő szállítói vagy megbízási szerződésekről.