Pályázati hirdetmény a szekszárdi 1829/6/A/21 hrsz-ú iroda bérbeadásáról

2021.05.11
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) nyilvános pályázat keretében meghirdeti a szekszárdi 1829/6/A/21 hrsz-ú, iroda megnevezésű, 952 m2 alapterületű, természetben Szekszárd, Széchenyi u. 27-31. szám alatt található ingatlan bérleti jogát.
A részletes pályázati felhívás, valamint az ingatlan rövid bemutatását tartalmazó dokumentáció letölthető a www.szekszard.hu internetes oldalról. A pályázattal kapcsolatosan felmerülő kérdésekre felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Városigazgatási és Rendészeti Osztálya (74/504-159) ad telefonon. Továbbá személyes érdeklődés esetén ügyfélfogadási időben dr. Varga András mb. igazgatóságvezető (Polgármesteri Hivatal 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. II. em. 201. iroda) kereshető.