Pályázat műszaki referens munkakör betöltésére 20240502

2024.05.02
 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

 
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
 

műszaki referens

 
Munkakör/feladatkör betöltésére.
 
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):
 
Ellátja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályának munkájával összefüggő alábbi feladatokat:
• a VIIR (Virtuális Interaktív Ingatlannyilvántartási Rendszer) és térinformatikai rendszer
fejlesztésének folyamatos koordinálása, ezzel kapcsolatos üzemeltetési szerződések ellenőrzése;
• gépkocsibejárok és útcsatlakozások létesítésével kapcsolatos ügyintézés, közútkezelő
hozzájárulások kiadása;
• parkolókkal kapcsolatos ügyintézés (bérleti szerződések megkötése, számlák igazolása);
• önkormányzati tulajdonú közterületeken, helyi közúthálózaton bekövetkezett
káreseményekkel kapcsolatos ügyintézés;
• köztéri reklámokkal kapcsolatos ügyintézés;
• útellenőri feladatok ellátása.
 
Betöltendő állás szakmacsoportja: műszaki
FEOR besorolás: 3910 Egyéb ügyintéző
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Szekszárd
Álláshirdető szervezet bemutatása: A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Magyar Károly igazgatóságvezető nyújt a 74/504-106 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
 
• Postai úton, a pályázatnak a Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: műszaki referens
• Személyesen, zárt borítékban: dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző nevére, Tolna megye, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
 
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.):
 
A pályázathoz kötelezően csatoltandó továbbá:
 
• Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat;
• A Kttv. 85. § alapján a pályázó nyilatkozata az összeférhetetlenségről.
 
Egyéb rendelkezések:
A kiíró fenntartja a jogát a pályázat indokolás nélküli eredménytelenek történő nyilvánításra.
 
Feltételek, Előnyök
 
Pályázati feltételek:
 
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
 
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Magyar állampolgárság
- Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 
Elvárt végzettség/képesítés:
 
- 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés
felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma - középfokú
szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség,
Egyéb végzettség, Középiskolai végzettség
 
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 3
 
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
 
 • minimum műszaki középfokú iskolai végzettség;
 • műszaki területen eltöltött gyakorlat;
 • önálló munkavégzés;
 
Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
 
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B
 
Egyéb pályázati előnyök:
- Műszaki felsőfokú végzettség, vagy műszaki szakirányú végzettség
- Közigazgatási alap- vagy szakvizsga
- hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat
- helyismeret
 
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
 
- fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
- végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.17. 00:00
 
A pályázat elbírálásának módja: A döntésre az érvényesen pályázók személyes meghallgatása után, a polgármester egyetértésével kerül sor. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.05.27. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.szekszard.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.06.03.
Publikálás tervezett időpontja: 2024.05.02.