Pályázat környezetvédelmi referens munkakör betöltésére

2024.04.30
 
ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság Városigazgatási és Rendészeti Osztály
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

környezetvédelmi referens


Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):
 
- Közreműködés az önkormányzat környezetvédelmi programjának, klímaprogramjának elkészítésében és annak jogszabály szerinti felülvizsgálatában.
- Közreműködés az önkormányzati tulajdonban lévő rekultivált hulladéklerakó üzemeltetésében, a féléves és éves monitoring jelentések elkészítésében.
- Közreműködés az önkormányzat hulladékgazdálkodási feladatainak ellátásában, adatszolgáltatások nyújtása az illetékes szervezeteknek.
- Közreműködés a közterületen fellelt illegális hulladéklerakások felszámolásában.
- A szúnyoggyérítéssel, galamb- és rágcsálómentesítéssel, vetési varjakkal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása.
- Az utólagos szennyvízcsatorna rákötéssel kapcsolatos pályázat előkészítése, lebonyolítása, támogatási szerződések előkészítése.
- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása.
- Együttműködés a városban működő klímakörrel, klímakoordinátorral.
- „A legszebb konyhakertek Magyarországon” elnevezésű programhoz kapcsolódó feladatok koordinálása.
- Közreműködés a gyepmesteri feladatok végrehajtásában, a mezei őrszolgálattal kapcsolatos ügyek ellátásában.
- Közreműködés az önkormányzat környezetvédelemmel kapcsolatos rendelettervezeteinek elkészítésében.
- Közreműködés az önkormányzat környezetvédelmi fejlesztési pályázataiban.

Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat
FEOR besorolás: 3910 Egyéb ügyintéző
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Szekszárd
Álláshirdető szervezet bemutatása: A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Dr. Varga András osztályvezető nyújt (Tel.: 06-74/504-159).
 
A pályázat benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: környezetvédelmi referens.
• Személyesen, zárt borítékban dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző nevére, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):
 
A pályázathoz kötelezően csatoltandó továbbá:

• A Kttv. 85. § alapján a pályázó nyilatkozata az összeférhetetlenségről.
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

Feltételek, Előnyök
 
Pályázati feltételek:
 
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:
- 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),
Egyéb végzettség, Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA)
 
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 3
 
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

- Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, tanár, természettudományi, agrár, műszaki, természetvédelmi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetgazdálkodási, környezetmérnöki,
- vízépítőmérnöki, vegyészmérnöki, biomérnöki, környezettudományi, természetvédelmi szakképzettség.
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
 
Egyéb pályázati előnyök:

- Közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga,
- közigazgatásban vagy államigazgatásban szerzett tapasztalat,
- „B” kategóriás jogosítvány,
- helyismeret.
 
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
- végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
- fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.17. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: A döntésre az érvényesen pályázók személyes meghallgatása után, az alpolgármester egyetértésével kerül sor. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelennek nyilvánítására.
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.05.27. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.06.03.
Publikálás tervezett időpontja: 2024.04.30.