Nem volt határozatképes a rendkívüli közgyűlés

2019.12.13

Határozatképtelenség miatt nem tudták megtartani a polgármesteri kezdeményezésre összehívott csütörtöki, rendkívüli szekszárdi közgyűlést.

A tizenöt tagú közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a képviselők több mint fele jelen van. Mivel az ÉSZ-frakció nyolc politikusa nem jelent meg, nem volt döntésképes a képviselő-testület.

A közgyűlés napirendjén szerepelt volna többek között a november 28-án, a többség által elfogadott „Ez a minimum” és „Lakossági klímaalkalmazkodási terv kidolgozása” címet viselő előterjesztések ismételt megtárgyalása. Emellett a szociális tűzifa beszerzésére és szállítására újfent lefolytatott beszerzési eljárás eredményének ismertetése és megvitatása. A képviselő-testület december 16-án, hétfőn 14.00 órától a csütörtökivel egyező napirenddel újra összeül. Ezt követően december 23-án, hétfőn rendes üléssel – több mint hetven napirendi ponttal –, majd 17.00 órától közmeghallgatással folytatja munkáját.