Mezőgazdasági összeírás Szekszárdon

2022.05.16
 
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Szekszárdon rendszeres mezőgazdasági összeírást hajt végre „Egyéni gazdaságok júniusi összeírása, 2022” elnevezéssel.
Az adatfelvétel célja, hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve pontos és hiteles adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, az EU, továbbá a gazdálkodók számára, amihez az adatszolgáltatók részvételükkel és a pontos adatszolgáltatással nagyban hozzájárulnak.  
A válaszadás az adatfelvételre kijelöltek számára kötelező. Az adatszolgáltatói terhek mérséklése céljából a 2020. évi Agrárcenzust követően a hivatal nagymértékben csökkentette az adatszolgáltatók számát és a kérdőív terjedelmét is, amit az adminisztratív adatforrások (pl. Magyar Államkincstár, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara) információinak átvétele, illetve a kérdőíven előnyomtatva szereplő adminisztratív azonosítók ellenőrzése tesz lehetővé.
 
Valamennyi adatszolgáltató számára biztosított az online önkitöltési lehetőség 2022. május 13. és május 25. között, amely időszak alatt az adatszolgáltatók a számukra legalkalmasabb időben teljesíthetik adatszolgáltatási kötelezettségüket.
Erről e-mailben vagy postai úton kap mindenki névre szóló tájékoztatást. Az önkitöltéssel nem élőket összeírók keresik fel személyesen 2022. május 26. és június 15. között.
 
Az összeírási munkát a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) által megbízólevéllel/igazolvánnyal ellátott összeírók végzik. A megbízó levél/igazolvány személyi igazolvánnyal együtt érvényes, amit az adatfelvétel megkezdése előtt az összeíró köteles felmutatni. A felvétel elektronikusan, a KSH által biztosított tableten történik. Az összeírók kizárólag konkrét címlista szerinti címeket keresnek fel.
A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel az adatszolgáltatók és az összeírók egészségének védelmét egyaránt szem előtt tartva, az összeírókat felkészítették az ilyenkor követendő magatartásra, és lehetővé tették a telefonos kikérdezést is.
A felvétel során nyert információkat kizárólag statisztikai célra használják fel, azokat más szervek, személyek részére nem adják ki, az eredményeket összesítve közlik a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvénynek, valamint az Európai Unió 2016/679. sz. Általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) megfelelően.
 
A felvétel részleteiről a www.ksh.hu/mezogazdasagi_osszeirasok oldal nyújt további tájékoztatást.
A felvétellel kapcsolatos kérdés esetén kérem, hívja a KSH ingyenes hívható 80/200–766 számát, amelyen  (a 2-es gomb, majd a 2218-as OSAP-szám megadását követően) készséggel adnak tájékoztatást.
 
plakát.jpg