A menekültek nem alanyai az idegenforgalmi adónak

2022.03.08
 
Tisztelt Szekszárdi Szálláshely Üzemeltetők!
 
Megjelent a Kormány 87/2022. (III. 7.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény idegenforgalmi adóra
vonatkozó szabályainak eltérő alkalmazásáról
 
A szekszárdi szálláshelyeken 2022. február 24-től az Ukrajnából érkező ukrán állampolgárságú személyekre, illetve menekült státuszban lévőkre nem terjed ki az idegenforgalmi adókötelezettség, így ők nem alanyai az idegenforgalmi adónak.
Ha a szálláshelyen tartózkodó személy igazolja az ukrán állampolgárságát, vagy a menekült státuszát, úgy az önkormányzatunk illetékességi területén eltöltött vendégéjszaka után nem kell idegenforgalmi adót fizetnie, azaz nem terheli idegenforgalmi adókötelezettség.
Ha 2022. február hónapban az idegenforgalmi adót már beszedte a szálláshely az említett jogcímen tartózkodótól és ő még a szálláshelyen tartózkodik, úgy a beszedett adó összege visszafizethető részükre. A szálláshely üzemeltető a 2022. február havi már bevallott idegenforgalmi adót önellenőrzéssel helyesbítheti.
 
„A Kormány 87/2022. (III. 7.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény idegenforgalmi adóra vonatkozó szabályainak eltérő alkalmazásáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § 2022. február 24-étől nem kell alkalmazni a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 30. §-át az Ukrajna területéről 2022. február 24. napján vagy azt követően érkezett olyan magánszemély esetén, aki a Magyarországra érkezését megelőzően jogszerűen tartózkodott Ukrajna területén.
2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
3. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja. (2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.
 
Szekszárd, 2022. március 08.
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője, mint I. fokú Adóhatóság