Megvan az új ügyvezető, egy képviselő visszaadta mandátumát

2020.02.28

Kiválasztották a Szekszárdi Sportközpont Nkft. új ügyvezetőjét, a koronavírus kapcsán operatív törzs felállításáról döntött rendes ülésén a szekszárdi közgyűlés. Rendhagyó módon azonban egy képviselő írásban benyújtott lemondásával vette kezdetét a képviselő-testület tanácskozása.  

Február 26-i dátummal dr. Haag Éva lemondott önkormányzati képviselői mandátumáról.

„Sió turisztikai fejlesztése” elnevezésű uniós projekt kapcsán a közgyűlés hozzájárult a Tolna Megyei Balassa János Kórházzal kötendő útkezelési feladatellátásáról szóló megállapodás aláírásához.

A Szekszárd bora elismerő cím alapításáról és odaítéléséről szóló önkormányzati rendeletet módosítani fogják. Korábban legalább 500 palackot vásárolt az önkormányzat a nyertes termelőtől palackonként 2500 forint plusz áfa áron. Ez módosul: évente bruttó kétmillió forint értékben javasolja a vásárlást a közgyűlés a címet elnyerő borásztól a verseny előtt leadott listaár alapján, de legfeljebb üvegenként nettó 3500 forintos áron.

A közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása kapcsán a Toldi utca, illetve a Bajcsy Zsilinszky utca 7-9. számú épületektől délre található parkolók is bekerülnek a kétórás szabályozásba. A parkoló kártyákra a korábbiaktól eltérő darabszámú kérelmek érkeztek be, kiosztásukat a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nem támogatta. A sajtó, média soron „egyéb sajtó, média” címszó alatt lévő két darab kártyát a Rádió Antritt kapja. A képviselő-testület döntött abban is, hogy az idei évtől visszamenőleg visszaadja a díjazottaknak az előző ciklusban elvett, a díjjal együtt kapott ingyenes parkoló kártyákat.

A 70 milliós képviselői alapot első körben megtárgyalta a közgyűlés, az elhangzott javaslatokat beépítik a rendelettervezetbe. 

A testület támogatja az Alisca Terra Nkft. szerbiai Tiszamente-Óbecse Kft.-ben lévő 49 százalékos üzletrészének értékesítését a Bratner otpadna privreda d.o.o. gazdasági társaság részére az ajánlott 113 ezer eurós áron.

A temető feltáró út magvalósításához szükséges ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételéről a közgyűlés megszavazta a Lidl Magyarország Bt.-vel a 0320/163 helyrajzi számú ingatlan adásvételére vonatkozó szerződéstervezetet. Továbbá az út megvalósításához szükséges további ingatlanok, ingatlanrészek önkormányzati tulajdonba vétele érdekében a Polgármesteri Hivatal megteszi a szükséges intézkedéseket.

Ismét megállapodást kötött a Szekszárdi Tankerületi Központ és az önkormányzat a Szekszárdi I. Béla Gimnázium kollégiumában elhelyezett Arany János Kollégiumi Programban részt vevő tanulók étkezésének biztosítására. Önkormányzati kötelező feladat lenne a diákok étkeztetése – a Tankerületi Központ a szülők helyett kifizeti az étkezési térítési díjat.

Az újonnan felvett napirendi pontok közül a képviselő-testület elfogadta az egyeztetett pontosításokkal a jégcsarnok szerződés előkészítését; a KT-Dinamic Nkft. feladatellátási szerződés megkötésére irányuló határozati javaslatot; jóváhagyták a Sportközpont Nkft. felügyelőbizottságának ügyrendjét. Egy fejlesztés kapcsán a közgyűlés javasolta a polgármesternek a tulajdonosi hozzájárulási nyilatkozat kiadását. A KSC Szekszárd a Babits iskola udvarán 18 millió forintból három mini rekortán streetball pályát alakít ki, a beruházáshoz a 30 százalék önrészt a klub biztosítja.

A politikusok meghallgatták dr. Németh Csabának, a Balassa kórház főigazgató főorvosának koronavírusról tartott tájékoztatóját. Elmondta, járványügyi szempontból a Nemzeti Népegészségügyi Központ és az országos tisztifőorvos az illetékes. A szekszárdi kórház mindenben a tisztifőorvos által kiadott módszertani alapelvek alapján jár el. Bomba Gábor, az ÉSZ frakcióvezetője javasolta kézfertőtlenítő automaták kihelyezését az önkormányzati fenntartású intézményekbe. Az elfogadott határozati javaslat alapján beszerzésükért az intézmények, cégek a felelősek. Zaják Rita felvetette, a vírussal kapcsolatos legfontosabb információkat az önkormányzat – a szakigazgatási szervekkel történő egyeztetés után – a különböző médiafelületeken hozza nyilvánosságra. A képviselők döntöttek az operatív törzs felállításáról is, amelynek tagja a polgármester és a bizottsági elnökök. 

Murvai Árpád lakossági petíció alapján a Szabó Dezső utcába tervezett új orvosi rendelő vonatkozásában nyújtott be határozati javaslatot. A közgyűlés felkéri Herr Teréz főépítészt, hogy a tervtanáccsal közösen vizsgálja meg a helyszínt, és tegyen indítványt a megvalósíthatóságról.

Zárt ülésen döntött a közgyűlés a Szekszárdi Sportközpont Nkft. új ügyvezetőjének személyéről. Az ürömi Malomsoki Krisztián Milán lett a befutó két jelölt közül. A nyertes pályázó diákolimpiai szinten több sportágat is kipróbált, kedvence a labdarúgás. Annak ellenére, hogy pénzügyi tanácsadó cégben és brókercégben is dolgozott, a sporttól soha nem szakadt el. Széles kapcsolatrendszerének köszönhetően sportmenedzseri feladatokat vállalva a mai napig részt vesz különböző szintű és rangú események szervezésében, lebonyolításában.