Márciusig folytatódik a Paktum projekt

2021.08.30
 
Július 30-ától újra igényelhetnek támogatásokat azok a helyi munkáltatók, amelyek a TOP paktumprojekt 10 célcsoportjának valamelyikébe sorolható, hátrányos helyzetű álláskeresők felvételételével bővítik létszámukat. Elsősorban egy 4+2 hónapos időtartamú bérköltség támogatást ajánlunk, amely a bér+szociális hozzájárulási adó 100%-át téríti meg 4 hónapig, 2 hónap tovább-foglalkoztatás vállalása esetén. A támogatás havi maximális összege nem haladhatja meg a 328.500 Ft-ot. Azon munkáltatók számára, akik nem vehetnek igénybe de minimis támogatást, a 4+2 hónapos, 70 %-os bértámogatás elérhető, amennyiben a felvett álláskereső hátrányos helyzetűnek tekinthető a 6/1996. (VII.16) MüM rendelet alapján.
 
Speciális feltétel: A támogatott személy lakhelye vagy, tartózkodási helye, valamint foglalkoztató székhelye és/vagy telephelye és/vagy a foglalkoztatás helye a Szekszárdi járás területén található kell legyen.
 
Minderre azért van lehetőség, mert 2022. március 29-ig meghosszabbították a „Szekszárd Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” című kiemelt projektet.
 
Az úgynevezett paktum projekt még 2017-ben kezdődött meg TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosítószámmal, amelynek eredeti célkitűzése 2021.08.31-ig 392 hátrányos helyzetű álláskereső, illetve inaktív személy bevonása volt. A programot egy konzorcium valósítja meg, amelynek vezetője Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, tagjai pedig a Tolna Megyei Kormányhivatal és az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület.
 
A célcsoport projektbe történő bevonása, és támogatásban részesítése a kormányhivatal feladatkörébe tartozik. Az eredeti ütemterv szerinti határidővel sikerült elérni a program fő vállalásának teljesítését, hiszen 2020.12.31-ig összesen 398 fő vált a projekt résztvevőjévé, és ezzel a támogatásokra rendelkezésre álló forrás is szinte teljesen felhasználásra került. 2021. I. félévében már csak további 4 fő bevonására kerülhetett sor, így a létszám 402 főre emelkedett.
 
A célcsoportból bevont 402 személy közül 4 fő vett részt képzésben, 265 fő 70-100%-os mértékű bérköltség támogatással, 29 fő 70%-os bértámogatással elhelyezkedett, 1 fő vállalkozóvá váláshoz vett igénybe segítséget, 103 fő pedig nem kapott anyagi támogatást, viszont ők is különféle munkaerőpiaci szolgáltatásokban részesültek, részben a foglalkoztatási osztály munkatársaitól, részben az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület szakembereitől. Szolgáltatást minden résztvevő kap, általában információnyújtást, tanácsadást, valamint mentorálást, amely a teljes egyéni programidőszakot végigkíséri.
 
A program eredményessége is kedvező. Adataink szerint 2021.06.30-ig 251 programba vont személy esetében valósult meg legalább 6 hónapos folyamatos foglalkoztatás (a projekt végéig 171 fő volt a teljesítendő indikátorszám), és 131 fő állt foglalkoztatásban a projektből történő kilépést követő 180. napon, ezzel az indikátor értéke az eredetileg vállalt (112 fő) 117%-át teszi ki.
 
A fentiekben részletezett sikeres megvalósításból adódóan a konzorcium többletforrás igényt nyújtott be, melynek eredményeként a Támogatási Szerződés módosítására 2021.06.04-én került sor, és ezzel a célcsoport segítésére további 86.376.552,- Ft összegű támogatás vált elérhetővé, de szükséges volt a programidőszak hosszabbítása is, amit július végén engedélyeztek.
 
DSC_0222.JPG