Lesz pénz a civilek és a sportegyesületek támogatására

2021.09.09
 
Tíz napirendi pontot tárgyalt rendkívüli ülésen Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése. Több esetben parázs vita alakult ki, de a napirendek többségét egyhangú szavazással elfogadták. Így a város 2022-ben is csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez, amire 6 millió forintot költhet majd az önkormányzat. Véglegessé vált az is, hogy a jövőben azon gyermekek részére, akiknek mindkét szülője fogyatékos személy, az önkormányzat térítésmentesen szakképzett gyermekápoló gondozót biztosít, heti negyven óra időtartamban, legfeljebb egy évre. A Keselyűsi út déli oldalán egy terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánításához szükséges partnerségi egyeztetést lezárta a közgyűlés és arról is egyhangúan döntöttek, hogy a Szakály Ferenc utcában beszakadt pince helyreállításához vis maior pályázatot nyújt be az önkormányzat.
 
A bizottsági keretek felosztásáról csak hosszas vita után egyeztek meg a képviselők. A keret idén is 50 millió forintban lett meghatározva, melyből előzetesen Bomba Gábor ÉSZ frakcióvezető javaslatára, az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság (OKSI) jóváhagyásával a Pump Track pálya önerejére közel 17 millió forintot már lekötöttek, így eredetileg alig több mint 32 millió maradt volna a felosztható keret, de Ács Rezső polgármester javaslatát elfogadva mégis 50 milliót oszthattak szét a képviselők. Végül az OKSI 25 milliót, a Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság 19 milliót, a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság 6 milliót használhat majd fel jellemzően támogatásokra.
 
A Nemzeti Kulturális Alap által az elmaradt jegybevételek után járó 30 milliós támogatást a következőképp osztotta fel a közgyűlés: a Babits Mihály Kulturális Központ 25 millió forintot, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 3 milliót, a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2 millió forintot használhat fel. Az előterjesztést a teljes létszámmal jelen lévő Éljen Szekszárd frakció nem támogatta, a többség viszont igennel szavazott.
 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal felszólítása miatt a közgyűlés napirendjére került a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi mérlegbeszámolójának elfogadása is. A beszámolót a könyvvizsgáló igen, a cég felügyelőbizottsága (FEB) még nem fogadta el, aminek határideje 2021. május 31. volt. A FEB véleménye miatt a pandémia idején a közgyűlés hatáskörét gyakorló polgármester sem fogadta el a beszámolót, egyben kérte a FEB-et, indokolja meg, hogy a felügyelőbizottság a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakra tekintettel miért nem fogadta el a társaság mérlegbeszámolóját. Ez azóta sem történt meg, így a NAV szeptember elején 30 napos határidőt adott a beszámoló elfogadására, ennek hiányában pénzbüntetést helyeztek kilátásba, ami a félmillió forintot is elérheti. A napirendi pont tárgyalása közben szóba került a társaságnál zajló átvilágítás is, mellyel kapcsolatban Illés Tamás ÉSZ-es képviselő, a FEB tagja elmondta, hogy a megbízott Bodnár Ügyvédi Iroda még egyetlen dokumentumot sem adott át az átvilágítás eredményéről. Dr. Gábor Ferenc jegyző ezzel kapcsolatban aggályának adott hangot, miután az átvilágításért már fizetett a város cége, de ennek ellenére az átvilágításról az írásos jelentés nem készült el, a szerződés pedig lejárt, így a kifizetés szabályszerűsége vitatható. Az is elhangzott, hogy a felügyelőbizottság az eddigi sikertelenség ellenére további megbízásokat szeretne adni a pécsi ügyvédi irodának.
A beszámolót továbbra sem fogadta el a közgyűlés, pedig kétszer is szavaztak róla. Azt az Éljen Szekszárd frakció a következő közgyűlésen tartaná elfogadhatónak, miután a jövő héten ülésezik a FEB és ott várhatóan elfogadják majd a közművelődési kft. beszámolóját.
 
Zárt ülésen a Kerékpárosbarát Szekszárd elnevezésű projekt megvalósításáról döntöttek a képviselők. Ez az a program, melynek megvalósulása esetén észak-déli irányban lényegében biztonságosan átjárhatóvá válna a város a biciklisek számára és elérhetővé válna a Sió part is, ahol a „Sió projekt” keretében a megye turisztikai nagyberuházása zajlik. A bicikliút hálózat négy ütemben valósulhat meg. A közbeszerzési eljárás már lezárás alatt van, a nyertes kivitelezővel szerződéskötés előtt áll az önkormányzat. Jó esetben rövid időn belül indulhatna a kivitelezés, csakhogy az elnyert 410 milliós támogatás ennél a beruházásnál is kevés. A közgyűlés döntése szerint a projektet megvalósítja az önkormányzat, de csak akkor, ha a város többlettámogatási igényét a kormány biztosítja.