Lehetőség szerint kerüljük a vegyszeres gyomirtást közterületen

2021.07.27
 
Szekszárdon önkormányzati rendelet ugyan nem tiltja a vegyszeres gyomirtást, azonban az önkormányzat nem is támogatja a gyomirtó vegyszerek használatát közterületen. Kérjük a lakosságtól, hogy szíveskedjenek mellőzni a közterületi zöldfelületek vegyszeres gyomirtását!
 
Szekszárdon a zöldterületek, különös tekintettel a telekhatártól az úttestig terjedő zöldsáv rendben tartására, a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 1/2014. (II. 4.) számú önkormányzati rendeletének 4. § (1) bekezdése kimondja, hogy az ingatlanhasználónak az ingatlan tisztántartásával kapcsolatos feladatai: az ingatlan közterülettel érintkező, telekhatárai mellett meglévő járdaszakasz, járda hiányában kettő méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő terület, legfeljebb azonban az ingatlan öt méteres körzetén belüli terület - beleértve a közúttal párhuzamos nyílt csapadékvíz-elvezető útárkok és a kapubejáróknál épített átereszek, valamint a gépkocsibejárók területét is - tisztántartása, kaszálása, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítása, hó- és síkosságmentesítése. Az ingatlan és a közút közötti területen lévő nyílt árok hulladék-, hordalék-, és gyommentesítése, kaszálása.

 

IMG-1827.jpg