"A legszebb konyhakertek" verseny Szekszárdon

2019.05.14

Tájékoztatom, hogy Ács Rezső polgármester, Szekszárd MJV Önkormányzata képviseletében – csatlakozva Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag város alpolgármestere által létrehozott „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz – meghirdeti Szekszárdon „A legszebb konyhakertek” programot.

A program célja: elismerni a kertművelők munkáját és ezzel ösztönözni a lakosságot arra, hogy saját, rokonai, vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhakertet, gondozza azt, termesszen benne maga és családja számára minél több konyhakerti növényt, zöldséget, fűszer-, gyógynövényeket, gyümölcsöt.

Az év témája: „Tájfajtákat, régi, saját megőrzésű fajtákat a kertekbe!”

A programban az vehet részt, aki konyhakerti növényeket/gyümölcsöket termeszt saját, vagy bérelt földterületen.

Nevezési kategóriák: balkon, mini (50 m2 alatt), normál (50 m2 felett), közösségi (csoportok, óvodák, iskolák, szervezetek által megművelt kertek), zártkertben zöldséges, zártkertben gyümölcsös, zártkertben zöldséges és gyümölcsös.

A versenyre a jelentkezési határidő: 2019. június 15.

A versenyre jelentkezés módja: jelentkezési lap kitöltése és leadása.

Jelentkezési lap igényelhető és leadható a Polgármesteri Hivatal (Béla király tér 8.) 207-es szobájában, Bodó Katánál.

Jelentkezéskor vagy a verseny folyamán szívesen vesszük, ha a termesztett kerti növényeket tartalmazó balkonjukról, kertjükről fényképeket küldenek a szepitsuk@szekszard.hu e-mail címre, mely segíti a bírálók munkáját és az országos jelöléshez szükséges.

A jelentkezési lap aláírásával önkéntes hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a megadott személyes adataimat a "A legszebb konyhakertek" - Magyarország legszebb konyhakertjei programban való részvételem céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 5. § (1) bek. a) pontja alapján a Szekszárd MJV Önkormányzata, mint adatkezelő kezelje. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyarország legszebb konyhakertjei programban az ekként önkéntesen megadott személyes adataim a program szervezői részére továbbításra kerüljenek és az általam megadott adatok az önkormányzat weboldalán, facebook oldalán és a helyi újságban megjelenjenek. Tudomásul veszem továbbá, hogy az adataim kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhetek és azokat az adatkezelő kizárólag a programban való részvételem céljából kezeli, annak megszűnését követően az adataimat az adatkezelő haladéktalanul törli.

Meghívó+Plakát