Lakossági Fórum, Fenntartható Városi Mobilitási Terv(SUMP)

2019.06.04

SZEKSZÁRD, FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERV (SUMP)

Lakossági fórum – tájékoztató anyag

 

A GLOBAL TERV Kft. és az InnoStruktúra Kft. konzorciuma a Mobil City Mérnöki Tanácsadó Bt. együttműködésével készíti Szekszárd város Fenntartható Mobilitási Tervét. A terv célja, hogy a város lakosai számára a jövő közlekedési fejlesztései egy biztonságos, jól használható, tisztább és élhetőbb várost eredményezzenek. Így a fenntartható közlekedés alapelveinek megfelelően a “zöld” közlekedési módok előtérbe helyezése (gyaloglás, kerékpározás, közösségi közlekedés, közös autóhasználat), a forgalmi torlódások csökkentése a tervezés célja, anélkül, hogy a szükséges gépjármű-használatot ellehetetlenítené.

A tervezés alapeleme a lakossággal, a civil és szakmai közösségekkel való együttgondolkodás, ezért az eddig megtartott, szűkebb és tágabb körű megbeszélések után lakossági fórum keretében szeretnénk bemutatni az elvégzett vizsgálatok eredményeit és véleményt kérni javaslatainkról, akár újabb elemekkel bővítve azokat.

 

A lakossági fórum időpontja:

2019. 06. 12. szerda 17 óra

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal – Konferencia terem

 

Vizsgálatok:

A tervezés első lépése volt a városban meglévő közlekedési szokások megismerése, a város szerkezetének, közlekedési hálózatának, forgalomvonzó funkcióinak feltérképezése. Ennek érdekében (a helyszíni bejárásokon kívül) átnéztük a meglévő terveket és kérdőíves felmérést végeztünk, mind internetes honlapokon keresztül, mind személyesen. 

Az alábbi ábrák mutatják az egyes kérdésekre adott válaszok kiértékelését, a városban jelenleg tapasztalható közlekedési szokások jellemzőit.

1.jpg

Fenti ábra szerint a városban jellemző a személygépjárművek használata (a válaszadók majdnem 60 %-a autóval közlekedik), de magas a gyaloglás aránya is. A tömegközlekedés használata alacsony értéket mutat. A válaszadók többsége a kerékpárt nem, mint közlekedési eszközt, hanem mint sporteszközt használja.

 

2.jpg

 

3.jpg

 

A kérdőíves felméréssel párhuzamosan a forgalom felvételére is sor került a város úthálózatán. A jellemző forgalmi értékeket és arányokat az alábbi ábra mutatja.

4.jpg

 

A fenntartható közlekedési rendszer fejlesztése érdekében javaslatokat teszünk a közúti és kerékpáros infrastruktúra fejlesztésére (Keleti és Déli elkerülő út kiépítése, északi gyűjtőutak építése, Rákóczi utca és Széchenyi utca forgalomcsillapítása, körforgalmi csomópontok építése, észak-déli irányú kerékpáros nyomvonal létesítése, stb.). Ezen kívül úgynevezett „soft” intézkedéseket is javasolunk (kisebb beavatkozást igénylő, inkább a közösségi gondolkodást elősegítő kampányok lebonyolítása, utastájékoztató rendszerek fejlesztése, iskolai közlekedési problémák megoldása közlekedésszervezési eszközökkel, stb.)

Fenti javaslatainkat is bemutatjuk a Lakossági fórumon, ahol várjuk véleményüket és további javaslataikat is.

Közreműködésüket előre is köszönjük!

 

                                    A tervezőcsapat