Lakossági barnakőszén igényfelmérés

2022.09.21
 
Tisztelt Szekszárdiak!
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Belügyminisztérium kérésére közreműködik a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag igények felmérésében.
 
Magyarország Kormányának célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.
 
Erre tekintettel felhívjuk a figyelmüket, hogy amennyiben barnakőszén tüzelésére alkalmas fűtőberendezéssel rendelkeznek, lehetőségük van a 2022/23-as fűtési szezonban jelentkező barnakőszén igényüket jelezni az Önkormányzatnál legkésőbb 2022. szeptember 29-én (csütörtök) 16 óráig.
 
A lakossági igénybejelentés feltételei:
 
- háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő,
 
- egy háztartásból egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakóhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás,
 
- egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.
 
Az igénybejelentő lap ide kattintva letölthető. Ezt kitöltve és aláírva várják a Polgármesteri Hivatal munkatársai az igényeket elsősorban e-mailen a muszak@szekszard.hu vagy postán a 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. címre. Akinek nincs lehetősége az elektronikus letöltésre, a Polgármesteri Hivatal portáján is elérhető igénybejelentő lapot akár helyben kitöltve és a kihelyezett gyűjtődobozba bedobva is leadhatja igényét.
 
Az igények felmérése egyelőre még csak a kormányzati döntés megalapozását szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!