Lakossági azbesztmentesítési pályázat

2022.06.01
 
LAKOSSÁGI AZBESZTMENTESÍTÉSI PÁLYÁZAT
 
Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. június 1-jével országos azbesztmentesítési pályázatot hirdet lakossági ügyfelei részére.
 
Azbeszt
Az azbeszt a természetben is előforduló hőszigetelő, tűzálló, savaknak ellenálló, olcsó, hajlékony és rugalmas anyag. A 20. század második felében számos helyen felhasználták, többek között az építőiparban tetőfedésre, burkolásra és szigetelésre.
 
Miért szükséges eltávolítani az azbesztet?
Az azbesztet az időjárás és a légszennyezés károsítja, sérülhet a felülete. A felületi kopás következtében rostszálak szabadulnak fel, amelyek a levegőben szállnak. Az azbesztszálak belégzése egészségkárosodást okoz, és többféle betegség kialakulásában is szerepet játszik. Ezért Magyarországon 2005 óta tilos felhasználni az építőiparban az azbesztet. Épületek bontásakor törvények írják elő a szakszerű bontást és azbesztmentesítést. Az Európai Unió célja, hogy Európa 2023-ra azbesztmentessé váljon.
 
Ki adhat be pályázatot?
A pályázaton részt vehet, aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:
- Természetes személy, aki
a) rendelkezik hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlával, ezáltal Vevő (fizető) azonosítóval is rendelkezik a pályázatban érintett ingatlan vonatkozásában;
b) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény (továbbiakban Ht.) 91. § (2); alapján rezsicsökkentésre jogosult;
c) akinek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlák vonatkozásában lejárt díjhátraléka nem áll fenn az NHKV Zrt. felé.
- Valamint a Ht. 91. § (3) bekezdése és a 91/A. § (3a) értelmében természetes személyekkel egy tekintet alá eső, rezsicsökkentésre jogosultak, akik megfelelnek a fenti a) és c) pontokban rögzítetteknek.
 
Mire kapható támogatás?
A támogatás egyszeri, nem pénzbeli támogatás és a pályázati dokumentáció alapján megállapított mennyiségű azbeszthulladék begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanításra történő átadásra vonatkozik. A támogatáshoz a pályázónak nem kell önerőt biztosítania. Az ingatlanonként elszállítható maximális mennyiség 300 m2 azbeszthulladék.
A benyújtott pályázat kizárólag HAK 17 06 05* típusú azbeszthulladék elszállítására, ártalmatlanításra történő átadásra vonatkozik, melyek jellemzően, de nem kizárólag az alábbi helyeken használatosak:
- tető,
- kerítés,
- homlokzatburkolás,
- válaszfalak,
- régi gáztűzhelyekben a sütő környékén (azbesztlapok),
- épületen belüli ivóvíz vagy szennyvíz csövek, bekötővezetékek.
 
Pályázat beadása:
A pályázat kizárólag elektronikusan adható be a www.nhkv.hu honlap erre a célra kialakított felületén.
 
Benyújtási időszak:
2022. június 20-ától keretkimerülésig, de legkésőbb 2022. augusztus 22. 24:00 óráig.
 
Pályázati kiírás és kitöltendő dokumentumok
A pályázattal kapcsolatos részletes információkat a Pályázati kiírás tartalmazza, amely elolvasható és a pályázat benyújtásához kitöltendő dokumentumokkal egyetemben letölthető a www.nhkv.hu honlapról.
 
IMG-4962.jpg