Közérdeklődésre számot tartó ügyekről tárgyaltak

2020.01.14

A bezárt uszoda is napirendre került a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülésén. 

A Bomba Gábor (ÉSZ) vezette grémium határozati javaslata alapján a GVB javasolja a közgyűlésnek, hogy bízza meg a Mérnöki Szolgáltató Kft.-t, vizsgálja meg, a legrövidebb időn belül milyen műszaki feltételekkel lehet megnyitni a régi uszodát. A GVB döntése alapján a bezárt uszoda felújítása és kibővítése szükséges ahhoz, hogy a lakosság számára használható rekreációs, pihenő központ valósuljon meg. A Kft. készítsen megvalósíthatósági tanulmányt a környékbeli adottságok és a lakossági igények figyelembevételével. Az új rekreációs központ úszómedencékkel, élménymedencékkel, szaunaközponttal, török fürdővel, bérbeadható üzletekkel épülhetne meg az elképzelések szerint. Az épület mellett a parkolást egy több szintes teremgarázzsal lehetne megoldani, amelynek lenne kapcsolata a vasút- és buszállomással. Ugyanitt megoldható lenne P+R parkolók kialakítása is.

Az önkormányzati ingatlanok telekhatár rendezése kapcsán született döntés, hogy 3 ezer forint/négyzetméter helyett minimum 5 ezer forint/négyzetméter áron kerülnek értékesítésre az önkormányzati tulajdonú belterületi ingatlanrészek.  

Ugyanennél a napirendi pontnál született határozati javaslat, hogy a Polgármesteri Hivatal a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.-t is bevonva vizsgálja meg, hogy a bel- és külterületi önkormányzati tulajdonban lévő területek közül melyik alkalmas arra, hogy azon a Kft. zöldség- és gyümölcsigényét biztosító gazdálkodás jöjjön létre, biztosítva a közétkeztetés alapanyag-ellátását. Emellett a Polgármesteri Hivatal az önkormányzati erdők tekintetében tegyen javaslatot szociális tűzifa, brikett alapanyag megtermelésére, illetve ennek hosszú távon fenntartható működtetésére.

A 2019. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása a GVB kiegészítő véleményével kerül majd a közgyűlés elé. A nagy összegű kintlévőség-állománnyal kapcsolatban azt a határozati javaslatot szavazták meg a bizottság tagjai, hogy tíz legnagyobb adóssal szemben az önkormányzat kezdje meg a behajtási eljárást.