Közeleg az adófizetés első féléves határideje

2022.03.04
 
Közeleg az adófizetés első féléves határideje
 
Tisztelt Adózók!
 
Önkormányzati adóhatóságunk 2022. március 3. napjával befejezte az adószámla kivonatok postai címekre, illetve elektronikus tárhelyekre (ügyfélkapu, cégkapu, hivatali kapu) történő kiküldését, annak érdekében, hogy a Tisztelt Adózók időben, felkészülten és pontosan tudják teljesíteni a 2022. március 16-ig esedékes adófizetési kötelezettségeiket.
 
A helyi adók (pl.: építmények utáni építményadó, a telekadó, az iparűzési adó/adóelőleg, és a február havi idegenforgalmi adó) első féléves összegeit 2022. március 16. napjáig lehet pótlékmentesen megfizetni az adószámla kivonaton megtalálható számlaszámokra. A magánszemély adózók részére az értesítővel együtt csekk is kiküldésre kerül az adó befizetéséhez.
 
Egyéni vállalkozó adózóink részére az ügyfélkapu tárhelyre került kiküldésre az értesítő, melyet kérjük szíveskedjenek letölteni. Az előző évek gyakorlatát követve, részükre postai úton is megküldjük az értesítőket, annak érdekében, hogy a bankszámla nyitásra nem kötelezett adózók csekken tudják teljesíteni adófizetési kötelezettségüket. (A kétszeres kézbesítés természetesen nem jelent kétszeres fizetési kötelezettséget.)
 
A 2022. évben beérkezett és érkező építményadó / telekadó adatbejelentések, változásbejelentések feldolgozása folyamatosan történik, így ezekről külön, egyedileg kapnak határozatot az adózók. Az önkormányzati adóhatóság jogszabályban előírt kötelezettsége, hogy a határozatot tértivevényes levél útján kézbesítse, hiszen a véglegessé válás feltétele a határozat átvétele.
 
A magánszemélyek többnyire postai úton - tértivevényes levél keretében - kapnak információt az adóhatósági döntésről. A vállalkozók, egyéni vállalkozók és azon magánszemélyek részére, akik elektronikus kapcsolattartást jelöltek, elektronikus úton, a tárhelyekre kerül kiküldésre a határozat. Emiatt előfordulhat, hogy a változás ténye, illetve az előírt adó összege még nem szerepel a kiküldött fizetési értesítőn. Ezekben az esetekben a fizetési kötelezettséget megállapító határozathoz mellékelt csekken, vagy átutalással kell teljesíteni az adófizetést, a határozatban megjelölt határidőpontig.
 
A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken), a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. 
 
Felhívjuk Adózóink szíves figyelmét, hogy a különböző adókat a megfelelő adószámlára kell teljesíteni. Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a közlemény rovatban a magánszemély adóazonosító jelét, gazdálkodó szervezet esetén pedig az adószámát szíveskedjenek feltüntetni.
 
Tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napját követő naptól, mint kezdőnaptól késedelmi pótlékot kell fizetni. Az adóhatóság külön döntés meghozatala nélkül felszámítja, és az adószámlán előírja a késedelmi pótlékot.
 
Felhívjuk továbbá figyelmüket, hogy az Elektronikus Önkormányzati Hivatali Portál a nap 24 órájában biztosítja az aktuális adóegyenlegek pontos és részletes lekérdezését. A portál nyitóoldala: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap.

Felhívjuk adózóink szíves figyelmét, hogy amennyiben építményadó és/vagy telekadó kötelezettséget megalapozó ingatlan tulajdonjogában 2021. évben változás állt be (értékesítették az adóztatott ingatlant, vagy másikat vásároltak) és azt 2022. január 15-ig nem jelentették be az önkormányzati adóhatóságnak, kérjük, haladéktalanul tegyék meg.
 
Amennyiben az adószámla kivonattal kapcsolatban vagy más, adózási ügyben kérdés merül fel, kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal az adóértesítőben is feltüntetett, már jól ismert elérhetőségeink valamelyikén.
 
Köszönjük Tisztelt Adózóink együttműködését!
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője