„Közcsatornára történő rákötés támogatása 2019” pályázat

2019.05.23

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Szekszárd MJV Önkormányzata pályázatot hirdet „Közcsatornára történő rákötés támogatása 2019” címmel.

 

A támogatás igénybevételére jogosultak köre azon Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő magánszemélyek, akiknek a belterületi lakóingatlanuk előtt kiépített közcsatorna vezeték húzódik és ingatlanjuk műszakilag ráköthető a hálózatra. A vissza nem térítendő támogatást (ingatlanonként egyedi elbírálás alapján, de maximum a bekerülési költség 50%-a) a bekötővezeték műszaki megvalósítására (tisztítóidom elfolyó oldaláig) lehet felhasználni.

A pályázati tájékoztató és az adatlap letölthető Szekszárd Megyei Jogú Város honlapján, a www.szekszard.hu címen a Polgármesteri Hivatal / Ügyintézés / Elektronikus ügyintézés menüpont alatt, valamint átvehető a Polgármesteri Hivatal, Városigazgatási és Rendészeti Osztályán, 207-es szobában személyesen (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) az alábbi időpontokban:

 

§  Hétfő, szerda, 800 – 1600 óra között.

 

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a Városigazgatási és Rendészeti Osztályon, illetve az 504-107-es telefonszámon, valamint a bodo.kata@szekszard.hu e-mail címen.

A pályázatot 2019. november 15-ig Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városigazgatási és Rendészeti Osztályán személyesen, vagy postai úton ajánlott küldeményként lehet benyújtani.

 

Értékelési határidők:

I.                   forduló: A 2019. június 30-ig benyújtott pályázatokról a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2019. augusztus 31-ig dönt.

II.                forduló: A 2019. november 15-ig benyújtott pályázatokról a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2019. november 30-ig dönt.

 

A rákötés megvalósításának határideje:

I.                   fordulóban nyertes pályázatok esetében 2019. október 30.

II.                fordulóban nyertes pályázatok esetében 2020. április 30.

 

Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatala