Kötelező a szabványos hulladékgyűjtő edények használata

2021.12.29
 
A hulladékgyűjtést végző Alisca Terra Nonprofit Kft. a hulladékgyűjtő edények törésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást küldte az önkormányzatnak:
 
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról:
 
42. § (1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében
 
a) az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjti és elszállítja (ideértve a háztartásban képződő zöldhulladék, vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését és elszállítását is)
 
A Város, Község Önkormányzatának a közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló rendeletében is szerepelnie kell, hogy csak szabványos edényt lehet használni.
 
Nagyon sok ingatlantulajdonosnál nem szabványos, az időjárási viszontagságok és folyamatos
használat miatt elhasználódott, eldeformálódott vagy szakszerűtlenül javított hulladékgyűjtő edények vannak. Az edények ürítését Társaságunk elvégzi, de a nem szabványos, illetve rossz állapotban lévő tárolóedények használata magában rejti a károsodás kockázatát, amely azonban nem vonja maga után a szolgáltató felelősségét.
 
A nem szabvány és elhasználódott tárolóedények az újabb típusú hulladékgyűjtő járművek hátsó felépítményén történő elhelyezésre nem alkalmasak. A régi edényeken található akasztófüleknek nincs rögzítési pontja, így ezek gépi ürítésre nem alkalmasak, ezek ürítése munka- és balesetvédelmi okokból sem biztonságos. Nagyon gyakori, hogy a rögzítés hiánya miatt berepül a tömörítő szerkezetbe.
 
A szabványos tárolóedény használata esetén bekövetkező kárért társaságunk felelősséget vállal és gondoskodik a cseréről, amennyiben az edény 10 évnél fiatalabb. Ha a szabványos tárolóedény helyett más gyűjtőedényt használnak, akkor a tárolóedény pótlásáról az ingatlantulajdonosnak kell gondoskodnia.
 
A gyűjtőjárat az edény beesése, sérülése esetén tájékoztatót hagy az ingatlannál.
 
Tájékoztató_szabvány kuka.jpg