Szekszárd Év Rendőre és Szekszárd Év Tűzoltója felhívás és adatkezelési tájékoztatás.

2021.02.11
FELHÍVÁS
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletével „Szekszárd Év Rendőre” és „Szekszárd Év Tűzoltója” kitüntető címet alapított.
 
A Szekszárd Év Rendőre kitüntető cím annak a személynek adományozható, aki hivatásos vagy közalkalmazotti állományban a Szekszárd Városi Rendőrkapitányságon teljesít szolgálatot és munkáját lelkiismeretesen, tartósan magas színvonalon végzi.
 
A kitüntetésben az adott évben a bűnügyi és a közbiztonsági szakterületen dolgozó egy-egy személy részesíthető.
 
A Szekszárd Év Rendőre kitüntető cím adományozására javaslatot tehet:
  • Szekszárd Város Rendőrkapitánya,
  • a Közgyűlés bizottságai, önkormányzati képviselők,
  • bármely természetes személy, civil szervezet.
 
A Szekszárd Év Tűzoltója kitüntető cím annak a személynek adományozható, aki hivatásos vagy közalkalmazotti állományban a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárd Hivatásos Tűzoltóságánál teljesít szolgálatot és az adományozás évét megelőző évben a tűzmegelőzés, a tűzoltás, a műszaki mentés és a katasztrófa elhárítás területén olyan kimagasló tevékenységet folytatott, amellyel hozzájárult a város és Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárd Hivatásos Tűzoltósága működési területének közbiztonsága javításához, a tűzesetek számának csökkentéséhez.
 
A Szekszárd Év Tűzoltója kitüntető cím adományozására javaslatot tehet:
-          a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője,
-          a Közgyűlés állandó bizottságai, önkormányzati képviselők,
-          valamint bármely civil szervezet és természetes személy.
 
A kitüntető cím adományozására vonatkozó javaslatokat írásban a polgármesterhez kell benyújtani 2021. március 1. napjáig. A javaslattételi űrlap a www.szekszard. hu/önkormányzat/díjak, elismerések menüpontban letölthető.
 
A javaslatokat a közgyűlés által e célból felkért előkészítő csoport készíti elő közgyűlési döntéshozatal céljából, és a polgármester terjeszti a közgyűlés soron következő ülése elé.
GDPR.jpg
 

Tájékoztatás a Szekszárd Év Rendőre és a Szekszárd Év Tűzoltója kitűntető cím adományozásával kapcsolatos adatkezelésről

 

Tájékoztatjuk, hogy a Szekszárd Megyei Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Szekszárd Év Rendőre és Szekszárd Év Tűzoltója kitűntető címek adományozása és kitűntető címmel járó pénzjutalom nyilvántartása érdekében, a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelete, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései szerint az alábbi adatait kezeljük.

 

A kezelt adatok köre:

  • A kitűntetett neve;
  • A kitűntetett anyja neve;
  • A kitűntetett születési helye, ideje;
  • A kitűntetett lakcíme;
  • A kitűntetett adószáma;
  • A kitűntetett bankszámlaszáma.

 

Az adatkezelés – figyelemmel a GDPR 6. cikk (2) bekezdésének c) pontjára- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § a) pontjában előírtak szerinti jogi kötelezettség teljesítésén alapul.

 

Az adatkezeléssel, valamint az ahhoz fűződő jogaival kapcsolatban bármikor kérhet tájékoztatást alábbi elérhetőségeinken.

 

Adatkezelő neve:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Postai címe:

7100 Szekszárd, Béla Király tér 8.

Email címe:

adatvedelem@szekszard.hu

Telefonszáma:

06/74/504-100

 

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, alábbi elérhetőségein:

 

Hivatalos név:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postai cím:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefonszám:

 +3613911400

Email:

ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal:

www.naih.hu