Készülnek a Dienes iskola felújításának tervei

2021.08.24

 

Munkacsoportot alakított a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a Dienes Valéria Általános Iskola energetikai korszerűsítése című projekt csökkentett műszaki tartalmú terveinek megvalósítására. A teljeskörű tervdokumentáció már elkészült, egy úgynevezett ”B” verzióval az előre nem látható nehézségekre adható gyors válasz. A projekt egy korábbi kiírásban már zöld utat kapott, az ott rendelkezésre álló pénz viszont nem volt elég a megvalósításra, ezért egy következő pályázatban remél támogatást a város, ahol már az energiamegtakarítási kvótára járó támogatás összege a korábbinál jóval magasabb lesz és így várhatóan teljeskörűen megvalósíthatóvá válik az iskola tervezett felújítása. A bizottság tagjai a munkacsoportba a következő személyeket javasolták: Rácz Zoltán önkormányzati képviselő, Posta Zoltán, a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagja, Csukle Tibor, a Szekszárdi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetője, valamint az iskola igazgatója is ott lesz a tervek összeállításánál.

A bizottság Bomba Gábor elnök tartózkodása mellett több futó projekt esetében döntött az azokhoz kapcsolódó határidők szükséges módosításáról az előrehaladásuk függvényében. Az önkormányzat által jelenleg kezelt pályázatok legtöbbje esetében a kivitelezésekre irányuló közbeszerzési eljárások folyamatba épített ellenőrzése zajlik.  

 A bizottság több önkormányzati tulajdonú ingatlan sorsáról is döntést hozott. Ezekkel kapcsolatban Posta Zoltán javaslatára azt az álláspontot alakították ki a tagok, hogy lehetőség szerint bérbe adjon a város ingatlanokat és ne váljon meg tőlük, hátha a későbbi fejlesztések során szükség lehet még rájuk. Ennek mentén egy esetben döntöttek eladásról, a többi kérelemnél a bérleti viszony kialakítását támogatták.

Azt is jóváhagyták a bizottság tagjai, hogy a kórház hasznosíthassa a polgármesteri hivatalban fölöslegessé vált telefonokat. A hivatalban befejeződött a belső hálózat korszerűsítése, aminek során internet alapú telefonok telepítésével jelentős költségmegtakarítás érhető el a jövőben. Ennek során nagyjából 70 még használható, jó állapotú készülék szabadult fel, melyeket a kórház hasznosítani tud majd saját rendszerében. Ezek átadását a GVB egyhangúlag megszavazta.