KATA szabályok az iparűzési adóban

2022.08.01
 
Tájékoztató
a kisadózó vállalkozók tételes adójának szabályairól az iparűzési adóban
 
Az Országgyűlés elfogadta a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvényt, az „új KATA” szabályai 2022. szeptember 1-jén lépnek hatályba. A választásról szóló nyilatkozatot legkésőbb szeptember 25-ig kell benyújtani a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé. A 2022. szeptember 25-ig megtett nyilatkozat alapján az „új KATA” szerinti adóalanyiság 2022. szeptember 1-jétől jön létre.
 
A „régi KATA" – az „új KATA” törvény alapján - 2022. augusztus 31-ével megszűnik. Ezért – a törvény erejénél fogva – megszűnik a mai értelemben vett „régi KATA" adózókra vonatkozó speciális, egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapítási módszer (tételes iparűzési adóalap szerinti adózás). Az önkormányzati adóhatóság az adózási módot hivatalból fogja lezárni és az időarányos adórészt is hivatalból fogja elszámolni (törölni). Ebben a tekintetben az adózónak nincs külön bejelentési/bevallási kötelezettsége.
 
Teendők, miután a NAV-nál a kisadózó vállalkozók tételes adóját választotta, és helyi iparűzési adóban (hipa) is a tételes adózást választaná:
 
A kisadózó vállalkozók tételes adója nem váltja ki automatikusan az önkormányzat felé
fizetendő helyi iparűzési adót, ezért adózónak a NAV-hoz történő bejelentés mellett egy
egyszeri bejelentést kell majd tenni a székhelye és telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság felé is. Az adózónak a tételes hipa szerinti adózási mód bejelentésére –  jogvesztő határidővel – 2022. október 15-ig van lehetősége a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 39/B. § (9) bekezdése alapján.
 
A bejelentést elektronikus úton kell megtenni, az előírt nyomtatványon. Az iparűzési bejelentkezési, változás bejelentési nyomtatvány kizárólag elektronikus úton az Elektronikus Önkormányzati Portálról (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) nyújtható be adózó vagy meghatalmazottja által, kifejezetten az önkormányzati adóhatósághoz.
 
Az online ügyintézéshez szükséges a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztüli
azonosítás. Az ügyintézés bejelentkezéssel és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiválasztását követően az ÜGYINDÍTÁS menüben az Ágazat: „ADÓÜGYEK” és ügytípus
„ÁLTALÁNOS ADÓNYOMTATVÁNYOK” között „BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS”
néven található űrlapon tölthető ki és nyújtható be a bejelentés. („ASP_ADO_BEJ” jelű nyomtatvány).
 
 
Teendők, ha a kisadózó vállalkozók tételes adóját nem választja a NAV-nál:
 
Akik, nem tudnak az „új KATA"-ba belépni, nekik az idén már semmiféle bejelentési, bevallási kötelezettséget nem kell teljesíteniük az önkormányzati adóhatóság felé!
 
Ha az adózó nem lesz jogosult a hipa tételes iparűzési adóalap-megállapítás szerinti egyszerűsített adóalap-megállapításra, akkor – a Htv. adóelőleg-összegre és esedékességre vonatkozó rendelkezései alapján – nem köteles iparűzési adóelőleget bejelenteni a 2022. szeptember 1-je és 2023. június 30-a közötti időszakra. A 2023. május 31-éig benyújtandó hipa bevallásában (22HIPAK) fog a végleges iparűzési adóval elszámolni és egyben előleget közöl a 2023. július 1. és 2024. június 30-a közötti időszakra.

Köszönjük Tisztelt Adózóink szíves közreműködését!
 
Szekszárd, 2022. augusztus 1.
 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője, mint I. fokú adóhatóság