Karbonsemleges épület kialakítására tettek javaslatot

2020.01.16

Megtartotta alakuló ülését a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság.

Illusztris vendég vett részt a keddi tanácskozáson: dr. Schmuck Erzsébet, az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának LMP-s elnöke. A zöldpárti politikus két napirendi pontnál tanácskozási jogot kapott. A kiküldött napirendhez képest egy új pont került tárgyalásra, amely a Zöld város projekthez kapcsolódott. Magyarné Somogyvári Tünde, a szekszárdi hivatal Stratégiai Tervezési Osztályának vezetője, és Dési Ildikó közbeszerzési referens a programról adott részletes tájékoztatást. Az 1,2 milliárd forint összköltségű, százszázalékos támogatási intenzitású uniós projektnek köszönhetően négy akcióterületen – Liszt Ferenc tér, Szent István tér-Babits Mihály Kulturális Központ-Wosinsky múzeum-járásbíróság közötti terület, a Babits és a 160 lakásos épület által határolt tér a Prométheusz-parkkal együtt, Luther tér – növelik a zöld felület nagyságát, burkolatot cserélnek és mintegy száz új parkolót alakítanak ki. A tervezett beruházások kapcsán elhangzott, a burkolt felületek csökkentése és a zöld felület növelése élvez elsőbbséget. Jelenleg a tervező kiválasztása történik közbeszerzési eljárás keretében, nyáron kezdődhetnek a munkálatok, a megvalósítás időtartama egy év. Rácz Zoltán (ÉSZ) a Zöld város projekt vonatkozásában az önkormányzati tulajdonban álló Mikes utca 1. házszámú lakóház karbonsemlegessé alakítását célzó koncepció kidolgozására tett javaslatot.

A Zaják Rita elnök vezette Bizottság jóváhagyta a Szekszárdi Városi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. Erre a jogszabályi, személyi változások, valamint az alapító okirat módosítása miatt volt szükség.