Jogerősen pert nyert a Közgyűlés

2023.10.18
 
KÖZLEMÉNY
 
Jogerősen pert nyert a Közgyűlés
 
A Fővárosi Ítélőtábla tegnapi döntése alapján a Közgyűlés összeférhetetlenséget megállapító határozata jogszerű volt, Ács Rezső polgármesteri jogviszonya 2023. október 18-ával megszűnt.
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 147/2023. (V.25.) számú határozatával 2023. május 25. napján megállapította, hogy Ács Rezső polgármester huzamosabb ideje a tisztségével összeegyeztethetetlen más kereső foglalkozásra irányuló tisztséget is betölt, amely miatt vele szemben fennáll a törvény szerinti összeférhetetlenségi ok.
 
Ács Rezső polgármester a törvény által biztosított lehetőségével élve a döntés végrehajtását felfüggesztette, a Közgyűléstől a napirend újbóli tárgyalását kérte. A Közgyűlés 2023. június 9-i rendkívüli ülésén a napirend megismételt tárgyalásán minősített többséggel újból megerősítette korábbi döntését.
 
Ács Rezső a Közgyűlés határozatát a törvényben biztosított határidőn belül bíróságon támadta meg. A Pécsi Törvényszék 2023. július 5-én tartotta a tárgyalást, ahol a jogi képviselők meghallgatása után a bírói tanács elutasította a polgármester keresetét, egyben kimondta, hogy a Közgyűlés összeférhetetlenséget megállapító határozata jogszerű volt.
 
Ács Rezső az ítélet ellen fellebbezett, azonban a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla 2023. október 17-én jogerősen helyben hagyta a Pécsi Törvényszék döntését, ennek következtében Ács Rezső polgármesteri jogviszonya 2023. október 18-ával megszűnt.
 
A fentiek alapján a polgármesteri tisztség betöltetlensége miatt a jogszabályokban meghatározott polgármesteri feladatokat teljes jogkörrel Gyurkovics János alpolgármester látja el.
 
Szekszárd, 2023. október 18.
 
 
                                            Bomba Gábor                                                            Máté Péter
                                             frakcióvezető                                                           frakcióvezető
                                          Éljen Szekszárd                                                         Fidesz-KDNP
 
                                                                                   Gyurkovics János
                                                                                     alpolgármester