Ismételt felhívás a vendéglátóhely üzlettípusának bejelentését elmulasztó Ügyfeleinkhez

2021.10.07
 
Ismételt felhívás a vendéglátóhely üzlettípusának
bejelentését elmulasztó Ügyfeleinkhez
 
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 2021. január 1-vel akként módosult, hogy a vendéglátó üzleteket üzlettípusokba kell sorolni. A Korm. rendelet 4. melléklete felsorolja az egyes vendéglátóhely üzlettípusokat és ezek jellemzőit.
 
A Korm. rendelet 31. §-a értelmében a 2021. január 1-ig bejelentett vendéglátó üzletek esetén a vendéglátó üzlettípust a kereskedő legkésőbb 2021. március 31-ig köteles volt bejelenteni a jegyzőnek.
 
A bejelentési kötelezettség teljesítését a jegyző a Korm. rendelet – 2021. augusztus 19-től hatályos – 27. § (11) bekezdése értelmében 2021. október 31-ig köteles hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizni. Ha ennek során megállapításra kerül, hogy a kereskedő nem tett eleget a 31. §-ban foglalt kötelezettségének, úgy a jegyző a vendéglátó üzletet – az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséig – azonnali hatállyal bezáratja!
 
A bejelentési kötelezettségüket ezidáig még nem teljesítő Ügyfeleinket kérem, hogy a mellékelt „Bejelentő lap vendéglátóhely üzlettípusról” (1. melléklet) nyomtatványt haladéktalanul, de legkésőbb 2021. október 10-ig szíveskedjenek kitöltve visszajuttatni hivatalunkba – az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. tv 9. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – elektronikus úton, az e-papír alkalmazás segítségével (https://epapir.gov.hu):
 
Ügyfélkapus bejelentkezés
Címzett: Szekszárd Város Önkormányzata
Ügytípus: Önkormányzati igazgatás
Téma: Kereskedelmi ügyek
Hivatkozási szám: a vendéglátóhely jegyzőnél vezetett nyilvántartási száma (a mező kitöltése nem kötelező, de számunkra segítséget jelent)
Levél tárgya: Bejelentés vendéglátóhely üzlettípusról
 
2021. október 10-ét követően a nyilvántartásunk alapján ismét ellenőrzöm, hogy mely vendéglátóhely nem tett eleget bejelentési kötelezettségének és – mérlegelési lehetőség hiányában – a mulasztó vendéglátó üzlet azonnali bezáratásáról döntök.
Kérem, amennyiben a vendéglátó üzlet már nem működik, szíveskedjék azt bejelenteni a mellékelt „Bejelentés” nyomtatványon (2. melléklet), hogy nyilvántartásunkban ez megjelenjen.
 
Együttműködését köszönöm!
 
Szekszárd, 2021. szeptember 23.
 
                                                                               Dr. Gábor Ferenc
                                                                                         jegyző