Írásban lehet jelentkezni szavazatszámlálónak

2022.01.17
 
Közlemény
 
Írásban lehet jelentkezni a szekszárdi szavazatszámláló bizottságokba 2022. február 5-ig. A helyi választási irodák az április 3-ai országgyűlési választás és az azzal egy időben rendezett országos népszavazás szavazatszámláló bizottságaiba fogadják a jelentkezéseket.
 
A választás során kiemelkedő szerepük van a szavazatszámláló bizottságoknak: feladatuk a szavazás lebonyolítása, a választás tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és - ha szükséges - a választás törvényes rendjének helyreállítása. A szavazatszámláló bizottság állapítja meg a választás szavazóköri eredményét is.
 
A szavazatszámláló bizottságok legalább öttagúak, a testületek három tagját a képviselő-testület választja meg a helyi választási iroda javaslatára, legkésőbb március 14-én 16 óráig.
 
Fontos előírás, hogy csak az adott településen lakcímmel és választójogosultsággal rendelkező lakosok lehetnek a választási bizottság választott tagjai.
 
Nem lehet a bizottság tagja képviselőjelölt, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja és az, aki a honvédséggel szolgálati jogviszonyban áll. Párt tagja, a választókerületben jelöltet állító szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, valamint egyes államigazgatási szervek munkatársai sem lehetnek a bizottság választott tagjai.
 
E bizottságok választott tagjai oktatáson, felkészítésen vesznek részt, a szavazás napján pedig hajnaltól a szavazatok összeszámlálásáig a szavazókörökben végzik a választás lebonyolítását. Munkájukért díjazást kapnak, ez egy januárban kiadott miniszteri rendelet értelmében bruttó 35 ezer forintról 50 ezer forintra emelkedett, ami nettó 33 250 forintot jelent a bizottsági tagoknak. Emellett mentesülnek a szavazás napját követő munkanapon a munkavégzés alól.
 
Szekszárdon a holczer.monika@szekszard.hu címen lehet jelentkezni 2022. február 5-ig a szavazatszámláló bizottsági tagnak jelentkező személy következő adatainak megadásával:
 
·      neve (családi és utónév)
·      születési neve (családi és utónév)
·      születési ideje
·      anyja neve
·      lakóhelye
·      telefonszáma
·      email címe
 
összeférhetetlenségi     nyilatkozaton  kezelt adatok:
·     név (családi és utónév)
·     születési idő
·     lakóhely
 
Szekszárd, 2022. január 17.
 
                                                                                                                    dr. Gábor Ferenc
                                                                                                                            jegyző
 
 
szekszard.jpg