Igazi vitáktól mentes volt a bizottsági ülés

2020.02.26

Beszámolókat hallgatott meg ülésén a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (SZEKÖF).  

Dr. Bóvári Klára nyugdíjba vonulása miatt értékesítette háziorvosi praxisát dr. Kolcsár Kingának, akivel az önkormányzat előszerződést köt. Dr. Bóvári végleges nyugdíjba vonulását – 2020. július 31. – követően dr. Kolcsár Kingával augusztus 1-jétől feladatellátási szerződést köt a helyhatóság. A 2. számú fogászati körzet feladatellátási szerződésének módosítására a jogszabályok változása miatt volt szükség, így a felülvizsgálat aktualizálását megszavazta a SZEKÖF.

A Zöldtárs Alapítvány 2019. évi beszámolóját, a Szekszárdi Klímakörben végzett tevékenységét Baka György elnök mutatta be. Idén is tartanak klímakonferenciát, témája az éghajlatváltozás egészségügyi hatásai lesz. Felvetésként elhangzott a klímaalap 1 milliós keretösszegének 3 millió forintra történő emelése.

Kajsza Péter elnök az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 2019-es tevékenységéről számolt be. Elmondta, munkaerőhiány van, az álláskeresők többsége pedig a tágabb vagy szűkebb közösséghez való viszonyulásuk kapcsán hátránnyal küzdenek.  

A szakmai tanácsadó testületként tevékenykedő Kábítószerügyi Egyeztető Fórum eredményeit, tapasztalatait Kálóczi Andrea titkár összegezte. Idén is megrendezik a Prevenciós Palettát, ahová középiskolás diákokat várnak. A napokban megjelenő kiadványukban megjelenő cikkekkel a különböző függőségek veszélyeire irányítják rá a figyelmet. Képviselői kérésre esetmegbeszéléseket terveznek szülőknek, tanároknak.

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására című napirend kapcsán korábban már két bizottság is javaslatokat fogalmazott meg. Többek között kimutatást kértek, hogy milyen feltételek keletkeztették az adósságállományt, valamint a hitel törlesztése milyen ütemezéssel történik. A részletes kimutatás után a bizottságok tárgyalni fogják a napirendi pontot.

A 2020-as költségvetés hasonló szerkezetben készült, mint az előző években. Táblázatos és szöveges részt egyaránt tartalmaz. Magában foglalja a kötelező mérlegeket, az önkormányzat bevétel-kiadás főösszegeit, intézmények bevétel-kiadás összegeit, beruházásokat, felújításokat, a pályázatok részletezését. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részletes javaslatot tesz az átdolgozására, részletezésére. A SZEKÖF addig nem javasolja tárgyalásra a közgyűlésnek a költségvetésről szóló önkormányzati rendeletet.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzációs díjának tekintetében az önkormányzat megtéríti az alvállalkozó 664 ezer forintos veszteségét. A Vasvári köz lakóinak kérelme kapcsán a Polgármesteri Hivatal egyeztetéseket folytat majd a lakókkal. A következő bizottsági ülésen döntenek a forgalomtechnikai problémáról.