A hivatal felméri a veszélyes fákat

2023.02.16
 
FELHÍVÁS VESZÉLYES FÁK BEJELENTÉSÉRE
 
A 2023. február elején kialakult viharos időjárás több, a városban található fát kidöntött, veszélyeztetve ezzel az élet- és vagyonbiztonságot, károkat okozva köz- és magántulajdonban egyaránt. A Fidesz frakció kezdeményezésére Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadta, hogy a Polgármesteri Hivatal – felkészülve a várható hasonló időjárási jelenségekre – kezdeményezze a köz- és magánterületen található, rossz állapotúnak tűnő fák felmérését. A vizsgálat elsődlegesen a veszélyes, vagy más okból kockázatosnak vélt egyedeket érinti.
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a felmérést a
 
L A K O S S Á G   B E V O N Á S Á V A L   É S   S E G Í T S É G É V E L
 
kívánja elvégezni. A hivatal kéri, hogy akinek veszélyes, vagy kockázatosnak ítélt fáról van tudomása, az jelezze telefonon a 74/504-177 számon, vagy e-mailben a veszelyesfa@szekszard.hu címen (Lehetőség szerint fényképpel a fáról és egy telefonos elérhetőséggel a helyszín esetleges későbbi pontosítása miatt.)
 
A Polgármesteri Hivatal lehetőséget biztosít a magántelkeken, magánszemélyek tulajdonában lévő veszélyes fák vizsgálatára is. Ilyen esetben elsősorban a tulajdonosok bejelentését várjuk, hiszen csak akkor tudunk eljárni, ha a tulajdonos is partner a vizsgálat lefolytatásában. (Amennyiben a vizsgálat megállapítja, hogy indokolt a kivágás, akkor annak végrehajtásáról a tulajdonosnak kell gondoskodnia a saját költségére.)