Hirdetmény a vendéglátó üzletek NTAK regisztrációjáról

2021.10.07
 
 Hirdetmény a vendéglátó üzletek
NTAK regisztrációjáról és adatszolgáltatásáról
 
REGISZTRÁCIÓ
A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. tv. (a továbbiakban: Tv.) értelmében a vendéglátó üzlet üzemeltetője a tevékenysége megkezdésétől számított 5 napon belül a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban elektronikus úton köteles regisztrálni.
A vendéglátó üzlet üzemeltetője a regisztrációt 2021. november 1. napjával köteles megkezdeni.
A regisztrációs kötelezettséget a vendéglátó üzlet üzemeltetője vonatkozásában a vendéglátó üzlet üzemeltetői tevékenységet 2021. november 1. napján már ellátókra, illetve azt követően megkezdő szolgáltatókra kell alkalmazni.
 
A Tv. értelmében tehát minden hazai vendéglátó üzletet regisztrálni kell az NTAK-ba.
 
vendéglátó üzlet: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott vendéglátóhely üzlettípusok, ahol a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 30. pontja szerinti vendéglátás tevékenységet folytatnak;
vendéglátás: kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás céljából történő forgalmazása, ideértve az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenységet is.
vendéglátó üzlet üzemeltetője: a vendéglátó üzlet bérlője vagy tulajdonosa;
 
ADATSZOLGÁLTATÁS
Adatszolgáltatásra kötelezett az a vendéglátó üzlet, amely nyugtaadási kötelezettségének pénztárgéppel köteles eleget tenni a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet alapján.
Ezek az 56.1 és 56.3 szerinti vendéglátási (kivéve a mozgó szolgáltatásnyújtási) tevékenységet folytató valamennyi üzlet:
- étterem (TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás)
- büfé (TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás)
- cukrászda (TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás)
- kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely (TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás)
- italüzlet, bár (TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás)
- zenés-táncos szórakozóhely (TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás)
- gyorsétterem (TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás)
- alkalmi vendéglátóhely (TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás)
 
A regisztráció részletes menetét a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X.15.) Korm. rendelet 6/A-6/B §-ai, míg az adatszolgáltatás rendjét a 8/A-8/B. §-ai szabályozzák.
A Kormány az NTAK üzemeltetőjeként a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: MTÜ) jelöli ki.
 
A vendéglátó üzlet üzemeltetője a Kormány rendeletében meghatározott műszaki előírásoknak megfelelő olyan vendéglátó szoftvert alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy a vonatkozó jogszabályban meghatározott adatokat a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére továbbítsa.
A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. az előbbieknek megfelelő szoftvert térítésmentesen biztosítja.
A vendéglátó üzlet üzemeltetője az adatok szolgáltatására és továbbítására 2022. július 1. napjától köteles.
 
A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnak a vendéglátó üzlet üzemeltetője által nyújtott adataihoz hozzáférési jogosultsággal rendelkezik:
a) a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.,
b) az állami adóhatóság,
c) a helyi önkormányzat, valamint
d) a KSH.
 
 
Adatszolgáltatási tevékenység ellenőrzése:
Felhívjuk figyelmüket, hogy a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 27. § (6)-(7) bekezdései értelmében a jegyző a vendéglátó üzlet NTAK-ba történő adatszolgáltatási tevékenységét évente legalább egy alkalommal hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi. A jegyző köteles értesíteni az NTAK-ot azon vendéglátó üzletekről, amelyeknek alkalmaznia kell vendéglátó szoftvert, de azzal nem rendelkeznek, vagy az NTAK-ba nem regisztráltak, vagy a kötelező adatszolgáltatási kötelezettségüket nem vagy nem megfelelően teljesítik.
 
Ha a vendéglátó üzlet üzemeltetője a napi adatszolgáltatást az üzemetető (MTÜ) felhívása ellenére, ismételten nem teljesíti, az üzemeltető (MTÜ) a vendéglátó üzlet üzemeltető hatósági ellenőrzését kezdeményezi a vendéglátó üzlet üzemeltető felügyeletét ellátó jegyzőnél. A jegyző a kezdeményezéstől számított 15 napon belül köteles eljárni.
A regisztrációs felület megnyitása a későbbiekben várható, bővebb információk hamarosan az NTAK információs oldalán lesznek olvashatóak: https://info.ntak.hu/.
 
Szekszárd, 2021. szeptember 30.
                                                                                                   Dr. Gábor Ferenc
                                                                                                             jegyző