Hirdetmény a turisztikai attrakciók NTAK regisztrációjáról

2021.09.28
 
 Hirdetmény
a TURISZTIKAI ATTRAKCIÓK NTAK regisztrációjáról
 
A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2021. augusztus 19. napján hatályba lépett módosítása értelmében az adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakció üzemeltető köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen a regisztrációt elvégezni, majd a jogszabály szerint adatot szolgáltatni.
A Kormány az NTAK üzemeltetőjeként a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: MTÜ) jelöli ki.
 
Mely turisztikai attrakció köteles regisztrálni:
adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakció: a Korm. rendelet 3. mellékletében feltüntetett turisztikai attrakció, amely esetében a turisztikai attrakció üzemeltetője az attrakció szolgáltatásainak igénybevételét folyamatos, időszakos, vagy alkalomszerű jelleggel belépőköteles módon, jegyértékesítéssel vagy jegy kiállításával biztosítja;
 
3. melléklet:
 
I. közfürdő, amely legalább egy alábbi feltételnek megfelel:
a) a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint közfürdőnek minősül,
b) legalább egy, az alábbi felsorolásban szereplő szolgáltatást nyújtja a látogatók számára:
1. TEÁOR '08 93.29 – M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (ebből ÖVTJ 932903 Strandfürdő szolgáltatás),
2. TEÁOR '08 96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (ebből: ÖVTJ 960403 Fürdő szolgáltatás a törökfürdők, szaunák és gőzfürdők, gyógyfürdők tevékenysége),
 
II. természetes fürdőhely, amely legalább egy alábbi feltételnek megfelel:
a) a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint természetes fürdőhelynek minősül,
b) TEÁOR '08 93.29 – M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (ebből: ÖVTJ 932903 Strandfürdő szolgáltatás) szolgáltatást nyújtja a látogatók számára,
 
III. muzeális intézmény, vár, kastély, amely legalább egy alábbi feltételnek megfelel:
a) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 39. §-a szerinti működési engedéllyel rendelkezik,
b) TEÁOR '08 91.02 Múzeumi tevékenység belföldi szolgáltatást nyújtja a látogatók számára,
 
IV. turisztikai közlekedési infrastruktúrához tartozó alábbi közlekedési eszköz:
a) belvízi személyszállítási tevékenység, amely legalább egy alábbi feltételnek megfelel:
1. a Balatoni Hajózási Zrt. járata végzi a személyszállítási tevékenységet,
2. a M A H A R T – PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság járata végzi a személyszállítási tevékenységet,
b) TEÁOR '08 49.39 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás tevékenység közül a „hop on hop off” jellegű menetrend szerinti buszos városnéző turisztikai szolgáltatás,
 
V. kalandpark, amely
a) TEÁOR '08 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység,
b) TEÁOR '08 93.11 Sportlétesítmény működtetése,
c) TEÁOR '08 93.21 – Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
szolgáltatást nyújtja a látogatók számára,
 
VI. állatkert, amely legalább egy alábbi feltételnek megfelel:
a) az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 3. § 3. pontja szerint állatkertnek minősül,
b) TEÁOR '08 91.04 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése belföldi szolgáltatást nyújtja a látogatók számára,
 
VII. vidámpark, amely TEÁOR '08 93.21 – Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység belföldi szolgáltatást nyújtja a látogatók számára,
 
VIII. védett természeti terület bemutatóhelye, amely legalább egy alábbi feltételnek megfelel:
a) a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 28. §-a szerinti védett természeti terület bemutatóhelye,
b) TEÁOR '08 91.04 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése belföldi szolgáltatást nyújtja a látogatók számára,
 
IX. a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti zenés, táncos rendezvény.
 
A regisztráció részletes menetét a Korm. rendelet 6/C-6/D §-ai tartalmazzák.
A turisztikai attrakció üzemeltető az elektronikus felületen történő regisztrációját követően, a jegykezelő szoftver alkalmazásával, elektronikus formában biztosítja adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakciónként az adatszolgáltatás körébe tartozó adatok továbbítását.
 
A turisztikai attrakció üzemeltetője a Kormány rendeletében meghatározott műszaki előírásoknak megfelelő olyan jegykezelő szoftvert alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy a jogszabályban meghatározott adatokat a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére továbbítsa. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. az ennek megfelelő szoftvert térítésmentesen biztosítja.
 
A regisztráció határideje:
 
1.      A turisztikai attrakció üzemeltetője a tevékenysége megkezdésétől számított 5 napon belül a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban elektronikus úton regisztrál.
 
2.      A turisztikai attrakció üzemeltetője az NTAK-ba történő regisztrációt 2021. november 1. napjával köteles megkezdeni, az adatok szolgáltatására és továbbítására 2022. július 1. napjától köteles.
 
3.      Az 1. pontban foglalt regisztrációs kötelezettséget a turisztikai attrakció üzemeltetője vonatkozásában a turisztikai attrakció üzemeltetési tevékenységet 2021. november 1. napján már ellátókra, illetve azt követően megkezdő szolgáltatókra kell alkalmazni.
 
A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnak a turisztikai attrakció üzemeltetője által nyújtott adataihoz hozzáférési jogosultsággal rendelkezik:
a) a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.,
b) az állami adóhatóság, valamint
c) a KSH.
 
Az üzemeltető (MTÜ) – a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal kötött együttműködési megállapodás alapján – a Korm. rendelet hatálya alá tartozó turisztikai attrakció üzemeltetők által átadott adatokat a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ útján továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.
A regisztrációs felület megnyitása a későbbiekben várható, bővebb információk hamarosan az NTAK információs oldalán lesznek olvashatóak: https://info.ntak.hu/.
 
Szekszárd, 2021. szeptember 23.
 
                                                 Dr. Gábor Ferenc
                                                                                                                       jegyző