Helyi Választási Iroda hirdetménye

2019.05.21

Tisztelt Választópolgár!

A köztársasági elnök 2019. május 26. napjára tűzte ki az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választását. A választásra jogosultak választójogukat kizárólag személyazonosságuk és személyi azonosítójuk vagy lakcímük igazolását követően gyakorolhatják. Ezt érvényes személyazonosító okmányok birtokában, annak felmutatásával tehetik meg, amelyek az alábbiak lehetnek:

·         magyar hatóság által kiállított kártya formátumú személyazonosító igazolvány

·         magyar hatóság által kiállított régi típusú, könyv formátumú személyazonosító igazolvány

·         magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyazonosító igazolvány

·         magyar hatóság által kiállított vezetői engedély

·         magyar hatóság által kiállított útlevél

·         magyar hatóság által kiállított ideiglenes útlevél

·         az Európai Unió más tagállamának hatósága által kiállított útlevél, személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély, amennyiben tartalmazza a választópolgár nevét, születési idejét, képmását és aláírását.

A lakcím igazolására alkalmas a

·         lakcímet igazoló hatósági igazolvány

·         Lakcímbejelentő-lap Átvételi elismervény része, amely tartalmazza az eljáró hatóság ügyintézőjének aláírását, bélyegzőlenyomatát és az átvétel dátumát

·         magyar hatóság által kiállított régi típusú, könyv formátumú személyazonosító igazolvány, amely a lakcímet is tartalmazza.

Fentiekre tekintettel javasolt az azonosításhoz elfogadható okmányok (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél, lakcímet igazoló hatósági igazolvány) érvényességének ellenőrzése és szükség esetén annak cseréje.

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy amennyiben erre nem kerül sor, úgy a választópolgár részére a Tolna Megyei Kormányhivatal valamennyi Járási Hivatalának Kormányablaka

2019. május 25. napján (szombat) 8.00 – 14.00 között

2019. május 26. napján (vasárnap) 6.00 – 19.00 között

rendkívüli nyitva tartással lehetőséget biztosít az okiratok pótlására, beszerzésére.

                                                                                              dr. Molnár Kata jegyző

                                                                                                    OEVI/HVI vezető