Helyi klímastratégiák kidolgozása

2021.10.25

Tisztelt Lakosság!

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a KEHOP-1.2.1-18-2019-00243 azonosító számú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” c. projekt keretében elkészíttette Szekszárd Megyei Jogú Város Klímastratégiája című dokumentum egyeztetési változatát.

A dokumentum képviselő- testület általi elfogadását megelőzően szükségesnek tartjuk a lakossági észrevételek összegyűjtését és a dokumentum társadalmasításának elvégzését.

Erre figyelemmel kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben a települési klímastratégiával kapcsolatosan észrevétele, javaslata esetleges hozzáfűzni valója van, azt kérem legkésőbb 2021. november 3-ig szíveskedjen megküldeni a mellékelt  adatlap kitöltésével  az alábbi email címre: klimastrategia@szekszard.hu

A klímastratégia és az adatlap az alábbi linken érhető el:

 

 

Szekszárd, 2021. október 25.

Tisztelettel:

 

Ács Rezső polgármester sk.