Hatékonyabb és átláthatóbb működésre tettek javaslatot 

2020.01.23

Forgalomtechnikai kérdések mellett döntések születtek az önkormányzati cégek működésének racionalizálásáról is a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság (GVB) ülésén.

A Bizottság javasolja a közgyűlésnek az önkormányzati cégek működésének racionalizálását. Valamennyi cég könyvelése, bérszámfejtése egységes modulban történik majd. Hasonlóképpen összevonnák az informatikai rendszert is.

Egyhangú voksolás után arról döntött a grémium, hogy a Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft. és a Szekszárdi Mérnöki és Városfejlesztési Kft. konszolidációját javasolják végelszámolás helyett. Új feladatköröket kapnak, hogy nyereséget érjenek el. 

Öttagú közlekedési tanács felállításáról döntöttek, amely a GVB hatáskörébe tartozó közlekedési, parkolási, szakmai kérdésekben javaslataival segíti a döntéshozatalt. A testületbe a rendőrség, a városüzemeltetés, a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság, a GVB, valamint a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. delegál egy tagot. A tanács működését a Bizottság ügyrendje fogja tartalmazni, melynek kidolgozására dr. Molnár Kata jegyzőt kérték fel. A biztonságos autós és gyalogos közlekedést segítheti a Wesselényi és Mikes utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kialakítása. A határozati javaslat szerint a hivatal bekéri a közlekedési hatóság állásfoglalását, valamint költségvetési oldalról is megvizsgálja az átkelő létrehozásának szükségességét. A Vasvári-köz és a Halas utca közötti átjárónál sebességcsökkentő küszöb kihelyezése is szerepelt az új napirendi pontok között. A GVB támogatja a forgalomlassító borda elhelyezését, egyben kéri a hivatalt és a rendőrséget a közlekedési szabálysértők kiszűrésére.

Az előző városvezetés által beterjesztett, a jelenlegi fürdő mellé tervezett új rekreációs központ terveit nem támogatták. A régi uszodát javasolják a rekreációs központ helyszínének, azzal a kitétellel, legyenek bevételt termelő funkciói.

A Szekszárdi Rendőrkapitányság új vezetője, dr. Marcsek Sándor ezredes is bemutatkozott az ülésen. Elmondta, fontosnak tartja a folyamatos párbeszédet az önkormányzattal és a lakossággal. Véleménye szerint az amúgy nagyon kedvező szekszárdi bűnügyi, közrendvédelmi statisztikai adatoknál is fontosabb, milyen az itt élő emberek szubjektív biztonságérzete.

Magánszemély kérte a Béri Balogh Ádám és Széchenyi utcában a közterülethasználati díj mellőzését. A Bizottság a legalacsonyabb díjszabással méltányolta kérést, azzal a feltétellel, hogy termékértékesítés ne történjen.

A Mészáros Lázár utca és Kinizsi utca parkolási zónájának módosítása kapcsán több határozati javaslatot fogalmazott meg a Bizottság. Javasolják a közgyűlésnek a közterületi parkolók üzemeltetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását. A rendőrség és a közterület-felügyelet ellenőrizze a parkolási szabályok betartását. A Vagyonkezelő Kft. végezzen gazdaságossági számítást a megtérülésre vonatkozóan. A Rózsa utca közlekedési rendjének felülvizsgálatával kapcsolatos kérelem kapcsán az a határozati javaslat született, hogy a lakók előzetes véleményének ismeretében megtiltják a várakozást az útpadkán, a fitneszteremnél és a közösségi háznál pedig ellenőrzik a parkolók meglétét. Egy vízmosás besorolású ingatlanra érkezett vételi ajánlat a Bizottsághoz, melyet az nem támogatott, hiszen az ingatlan forgalomképtelen vagyontárgy, ezért nem javasolták az értékesítését. A Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft. marketing célra benyújtott támogatási összegét nem hagyta jóvá a GVB. Lakossági kérelem alapján a KRESZ szerint a várakozás tilalmának útburkolati jelekkel történő jelzéséről döntöttek, a Nefelejcs utcában a jelzett területet szabadon kell hagyni. A Bezerédj utca 11-15. számú ingatlan előtt a bejárathoz legközelebb mozgáskorlátozott parkolót jelölnek ki. A Csalogány utca forgalmi rendjének felülvizsgálatával összefüggésben a GVB felhívta a hivatalt, hogy helyezze át a zsákutca táblát, illetve két hónapig a rendőrséget is bevonva fokozottan ellenőrizze a parkolási szabályok betartását.