Fontos határidők jönnek

2022.01.03
 
Építményadó, telekadó változással kapcsolatos adatbejelentési teendők
 
Tisztelt Adózók!
 
2022. január 15. napjával fontos adatbejelentési határidő közeledik építmény, - és telekadóban. Azon adóalanyok/tulajdonosok/haszonélvezők, akiknek az építményükkel - lakás vagy minden más nem lakás céljára szolgáló építménnyel - , valamint telkükkel  kapcsolatosan bármilyen adóztatást érintő változás történt 2021. évben, arról 2022. január 15-ig kell az adatbejelentést teljesíteniük - az előírt formában és módon - az önkormányzati adóhatóság felé.
 
Azért is fontos az adatbejelentést határidőben megtenniük, mert ennek megfelelően változhat a 2022. évi adófizetés. Amennyiben értékesített az adózó egy adott ingatlant, úgy megszűnik az adókötelezettsége és törlésre kerül az építményadója/telekadója, ha viszont adóköteles épület/épületrészt szerzett az adóalany, akkor előírásra kerül az adója, amit majd két részletben kell megfizetni. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az elmaradt adatbejelentés teljesítést a későbbiekben szankció is terhelheti.
 
Felhívjuk figyelmüket, hogy ha az adózó gazdálkodónak (társaságok, egyéni cégek és egyéni vállalkozók) minősül, úgy elektronikus formában kell az adatbejelentést megtennie.
 
Kérjük, szíveskedjenek leellenőrizni, hogy a változásról (pl. az ingatlan tulajdonjogában bekövetkezett változás)  az adatbejelentését megtették-e már, és ha nem, akkor a jelzett végső adatbejelentési határidőig még teljesíthetik!
 
Ha Önök rendelkeznek ügyfélkapuval, úgy az E-önkormányzati portálon megtekinthetik adatbejelentésben (régebben adóbevallásban) érintett építményeiket, telkeiket és leellenőrizhetik, hogy mely építmények, telkek után teljesítenek adókötelezettséget. Az E-önkormányzat portál nyitólapja: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ingatlan nyilvántartásban történő változás átvezetése a helyi adó kötelezettség teljesítéséhez nem elegendő, és nem helyettesíti az adatbejelentést. Mivel az adónem ún. „kivetéses” jellegű vagyoni típusú helyi adó, így az adó alanya az adatbejelentő lap benyújtásával jelenti be, változtatja, illetve szünteti meg az adókötelezettségét.
 
Az adókötelezettségek teljesítéséhez egyszerre több anyagi és eljárási jogszabály együttes ismerete is szükséges. Az adózónak a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.), az ennek végrehajtása érdekében született önkormányzati rendelet, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.), az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, valamint az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján kell eljárnia.
A Htv. felhatalmazása alapján hozott részletszabályokról (adó bevezetése, adó alapja, adó mértékei, stb.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az építményekre kiterjedően az építményadóról szóló 18/2012.(IV.12.) számú önkormányzati rendelete, míg a telkekre vonatkozóan a telekadóról szóló 19/2012. (IV.12.) (Ör.) tartalmaz előírásokat.
A jogszabályok a https://szekszard.hu városi portálon az Önkormányzat / Önkormányzati rendeletek hivatkozás alatt tekinthetők meg.
 
Tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás. Azaz, az adózónak nem kell minden évben adóbejelentést tennie, hanem csak abban az esetben, amikor a saját személyes adataiban vagy az építmény adataiban következik be olyan változás, ami kihat az építményadó megállapítására. Változatlan tényállás esetében az adóhatóságunk a fizetési határidő előtt „Adószámla egyenleg” útján fogja majd postai vagy elektronikus úton megküldeni az értesítőket.
 
Az adatbejelentés legegyszerűbb módja, ha az űrlap kitöltést az E-önkormányzati portálon indítják, így ennek részletéről is olvashatnak információkat. A Belügyminisztérium és a Magyar Államkincstár az E-önkormányzat portálon (korábbi nevén: Önkormányzati hivatali portál) keresztül biztosítják ügyfeleik számára az elektronikus ügyintézéshez szükséges szolgáltatásokat.
 
Az E-önkormányzat portál elérhető az alábbi címen: https://eonkormanyzat.gov.hu,  https://ohp.asp.lgov.hu, illetve a www.szekszard.hu / Adóügyek felületről az „Intézze ügyeit elektronikusan” ablak megnyitásával.   
Az E-önkormányzat portál működéséről részletes leírás itt található: https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato
Az E-önkormányzat portál bárki számára elérhető, egyes funkciók szabadon használhatók, más funkciók azonban bejelentkezéshez kötöttek.
Bejelentkezés nélkül igénybe vehető funkciók: (ezt bárki használhatja akár adatbejelentés elkészítésére is)
·         Önkormányzat-kereső
·         Űrlapok kitöltése beküldés nélkül.
 
Bejelentkezéshez kötött (online) funkciók:
·         Elektronikus űrlap beküldése
·         Mentett űrlapok elérése és megnyitása
·         Ügykövetés
·         Adóegyenleg-lekérdezés
·         Adófizetés
·         Adóbevallási információk lekérdezése
·         Saját önkormányzatok listája
 
További információkért az Adó Osztályhoz lehet fordulni.
 
Ügyfélfogadás helye: Szekszárd, Béla király tér 8. földszint 17-20 irodák
 
Ügyfélfogadás időpontjai:      Hétfő, Szerda: 8:00 - 12:00 és 13:00 - 16:00
                                               Péntek: 8:00 - 12:00
 
Telefonszám: 06/74/504-100
e-mail cím: ado@szekszard.hu
honlap címe: www.szekszard.hu
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője, mint elsőfokú Adóhatóság