Felhívás partnerségi egyeztetésre

2019.09.09

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részlegesen módosítani kívánja a településrendezési eszközöket:

1.    a Keselyűsi út – 011. hrsz-ú út –Bogyiszlói út-Baksatói árok által határolt tömb, és ehhez kapcsolódóan a Füstös dűlő övezeti besorolásának módosítása;

2.    a Bogyiszlói út É-i oldalán a 019/2. hrsz. és környéke övezeti besorolásának módosítása;

3.    a 0700/2. hrsz. és környéke övezeti besorolásának módosítása.

A dokumentációk megtekinthetők a Főépítészi Irodában.

 

A rendezés alá vont területekkel kapcsolatosan észrevételek tehetők:

Személyesen: 2019. szeptember 12-én délután 14.00 órakor a kizárólag e tárgyban megtartandó lakossági fórumon, a Polgármesteri Hivatal konferencia termében;

Írásban: papír alapon a Polgármesteri Hivatal címére elküldve, vagy a Polgármesteri Hivatal főépítészi irodájában leadva, továbbá elektronikus levélben a foepitesz@szekszard.hu e-mail címre elküldve, 2019. szeptember 23-ig beérkezően.