Felhívás óvodai beíratásra (2024)

2024.03.20
FELHÍVÁS
ÓVODAI BEÍRATÁSRA
 
 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 51/2024. (II. 29.) számú határozata alapján értesítjük a kedves Szülőket, hogy a 2024/2025. nevelési évre Szekszárd város óvodáiba a beíratás
 
 
2024. április 22-én (hétfő)                          8.00-17.00 óráig
 
2024. április 23-án (kedd)                           8.00-17.00 óráig
 
lesz a következő helyszíneken:
 
 
I.   Babits Mihály Kulturális Központ
Szekszárd, Szent István tér 10.
 
 
A beiratkozókat a fenti helyszínen váró óvodák:
 
1.         Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten
székhelye: Szekszárd, Kölcsey lakótelep 15.
(Telefon: 74/528-900)
Hozzá tartozó óvodaépületek:
Kölcsey lakótelep 15.
Wosinsky Mór lakótelep 4. (választható német nemzetiségi nevelés)
Bajcsy-Zsilinszky utca 6.
Működési (felvételi) körzete: a melléklet szerinti 1. számú óvodai körzet.
(Német nemzetiségi nevelés igénye esetén a város egész lakóterületéről fogadja a jelentkezőket.)
 
2.         Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde
Szekszárd, Mérey utca 37-39.
(Telefon: 74/511-255)
Hozzá tartozó óvodaépületek:
Mérey utca 37-39.
Muskotály utca 13.
Működési (felvételi) körzete: a melléklet szerinti 2. számú óvodai körzet.
 
3.         Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda
Szekszárd, Perczel Mór utca 2.
(Telefon: 74/512-251)
Hozzá tartozó óvodaépületek:
Perczel Mór utca 2.
Szent-Györgyi Albert utca 11.
Óvoda utca 5.
Működési (felvételi) körzete: a melléklet szerinti 3. számú óvodai körzet.
 
 
II.    További beíratási helyszínek:
 
 
4.         Wunderland Kindergarten a Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája
Szekszárd, Wesselényi utca 19.
(Telefon: 74/510-982)
Hozzá tartozó óvodaépület:
Wesselényi utca 19.
Német nemzetiségi nevelést folytat.
 
5.         Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda
Szekszárd, Mátyás király utca 5.
(Telefon: 74/528-338)
Hozzá tartozó óvodaépület:
Mátyás király utca 1. (választható német nemzetiségi nevelés)
 
6.         Szent József Katolikus Általános Iskola Katholische Grundschule és Szent Rita Katolikus Óvoda
Szekszárd, Garay tér 9.
(Telefon: 74/311-421)
Hozzá tartozó óvodaépület:
Szent-Györgyi Albert utca 9.
 
7.         „Az Én Ovim” Óvoda és Bölcsőde
Szekszárd, Mérey utca 9.
(Telefon: 74/412-489)
Hozzá tartozó óvodaépület:
Mérey utca 9.
 
8.         Szekszárdi Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Szekszárd, Rákóczi utca 132.
(Telefon: 74/311-104)
Hozzá tartozó óvodaépület:
Rákóczi utca 132.
 
 
További tudnivalók:
 
1.       A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
-          a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok,
-          a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, valamint
-          a gyermek orvosi igazolása.
 
Lehetőség szerint a szülő vigye magával beíratandó gyermekét!
 
2.       Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2024. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti:
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
 
 
3.       Felmentés a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól:
A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai felvételét az óvoda vezetőjénél.
 
4.       Teendő külföldön tartózkodás esetén:
Ha a gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő – a beiratkozás utolsó határnapját követő tizenöt napon belül – írásban köteles erről értesíteni az Oktatási Hivatalt.
 
5.       Beíratási kötelezettség elmulasztásának és óvodakötelezettség megszegésének következményei:
Amennyiben a szülő beíratási kötelezettségének nem tesz eleget, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a alapján szabálysértést követ el, és eljárás indítható ellene.
 
6.       Három évesnél fiatalabb gyermek felvétele (előjegyzése):
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
 
7.       Működési (felvételi) körzettel rendelkező óvoda:
A körzeti feladatot ellátó óvoda köteles felvenni a körzetéhez tartozó gyermeket. A gyermek felvétele csak helyhiány miatt utasítható el.
A működési (felvételi) körzettel nem rendelkező óvoda a város egész lakóterületéről fogadja a gyermekeket.
 
8.       Értesítés óvodai felvételről, jogorvoslati lehetőség:
Az óvodai felvételről az óvodák a beíratást követően, 2024. május 17-ig értesítik a szülőket.
Az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem az óvodában az óvoda fenntartójához címezve.
 
9.       Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek óvodai felvétele:
A lehetőségekről érdeklődjenek a választott óvodában.
 
A beíratással kapcsolatos részletes és egyéb sajátos tudnivalókat, a beíratás általánostól eltérő időpontját, valamint az óvoda nyitvatartási idejét az óvodák a helyszínen közzéteszik.
 
Kérjük a Kedves Szülőket, hogy gyermeküket a meghirdetett napokon írassák be az óvodába, illetve kérjék az előjegyzésbe vételt.
 
Az óvódai körzetek listája megtalálható ITT!
 
Szekszárd, 2024. március 5.
 
                                                                                                                              dr. Zsikó-Gál Klaudia s.k.
                                                                                                                                              jegyző