Felhívás óvodai beíratásra 2022-2023

2022.04.20
 
FELHÍVÁS
ÓVODAI BEÍRATÁSRA
 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 50/2022.(II. 24.) számú határozata alapján értesítjük a kedves Szülőket, hogy a 2022/2023. nevelési évre Szekszárd város óvodáiba a beíratás
 
2022. április 25-én (hétfő)                          8.00-17.00 óráig
 
2022. április 26-án (kedd)                           8.00-17.00 óráig
 
lesz a következő helyszíneken:
 
 
I.                    Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten
Szekszárd, Kölcsey ltp. 15.
(Telefon: 74/528-900)
Hozzá tartozó óvodaépületek:
Kölcsey ltp. 15.
Wosinsky Mór ltp. 4. (választható német nemzetiségi nevelés)
Bajcsy-Zsilinszky u. 6.
Működési (felvételi) körzete: a melléklet szerinti 1. számú óvodai körzet.
(Német nemzetiségi nevelés igénye esetén a város egész lakóterületéről fogadják a jelentkezőket.)
 
II.                  Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde
Szekszárd, Mérey u. 37-39.
(Telefon: 74/511-255)
Hozzá tartozó óvodaépületek:
Mérey u. 37-39.
Muskotály u. 13.
Működési (felvételi) körzete: a melléklet szerinti 2. számú óvodai körzet.
 
III.                Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda
Szekszárd, Perczel Mór u. 2.
(Telefon: 74/512-251)
Hozzá tartozó óvodaépületek:
Perczel Mór u. 2.
Szent-Györgyi Albert u. 11.
Működési (felvételi) körzete: a melléklet szerinti 3. számú óvodai körzet.
 
IV.                Wunderland Kindergarten a Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája
Szekszárd, Wesselényi u. 19.
(Telefon: 74/510-982)
Hozzá tartozó óvodaépület:
Wesselényi u. 19.
Német nemzetiségi nevelést folytat.
 
V.                  Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda
Szekszárd, Mátyás király u. 5.
(Telefon: 74/528-338)
Hozzá tartozó óvodaépület:
Mátyás király u. 1.
 
VI.                Szent József Katolikus Általános Iskola Katholische Grundschule és Szent Rita Katolikus Óvoda
Szekszárd, Garay tér 9.
(Telefon: 74/311-421)
Hozzá tartozó óvodaépület:
Szent-Györgyi Albert u. 9.
 
VII.              „Az Én Ovim” Óvoda és Bölcsőde
Szekszárd, Mérey u. 9.
(Telefon: 74/412-489)
Hozzá tartozó óvodaépület:
Mérey u. 9.
 
VIII.            Szekszárdi Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Szekszárd, Rákóczi u. 132.
(Telefon: 74/311-104)
Hozzá tartozó óvodaépület:
Rákóczi u. 132.
 
 
További tudnivalók:
 
1.       A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
-          a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok,
-          a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, valamint
-          a gyermek orvosi igazolása.
 
Lehetőség szerint a szülő vigye magával beíratandó gyermekét!
 
2.       Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2022. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti:
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
 
3.       Felmentés a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól:
A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv[1]) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai felvételét az óvoda vezetőjénél.
 
4.       Teendő külföldön tartózkodás esetén:
Ha a gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő – a beiratkozás utolsó határnapját követő tizenöt napon belül – írásban köteles erről értesíteni az Oktatási Hivatalt.
 
5.       Beíratási kötelezettség elmulasztásának és óvodakötelezettség megszegésének következményei:
Amennyiben a szülő beíratási kötelezettségének nem tesz eleget, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a alapján szabálysértést követ el és eljárás indítható ellene.
 
6.       Három évesnél fiatalabb gyermek felvétele (előjegyzése):
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
 
7.       Működési (felvételi) körzettel rendelkező óvoda:
A körzeti feladatot ellátó óvoda köteles felvenni a körzetéhez tartozó gyermeket. A gyermek felvétele csak helyhiány miatt utasítható el.
A működési (felvételi) körzettel nem rendelkező óvoda a város egész lakóterületéről fogadja a gyermekeket.
 
8.       Értesítés óvodai felvételről, jogorvoslati lehetőség:
Az óvodai felvételről az óvodák a beíratást követően, 2022. május 20-ig értesítik a szülőket.
Az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem az óvodában az óvoda fenntartójához címezve.
 
9.       Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek óvodai felvétele:
A lehetőségekről érdeklődjenek a választott óvodában.
 
A beíratással kapcsolatos részletes és egyéb sajátos tudnivalókat, a beíratás általánostól eltérő időpontját, valamint az óvoda nyitvatartási idejét az óvodák a helyszínen közzéteszik.
 
Kérjük a Kedves Szülőket, hogy gyermeküket a meghirdetett napokon írassák be az óvodába, illetve kérjék az előjegyzésbe vételt.
 
 
Szekszárd, 2022. március 1.
 
 
                                                                                                                              Dr. Gábor Ferenc s.k.
                                                                                                                                              jegyző
 
ÓVODAI KÖRZETEK:
 
 
1. számú óvodai körzet
Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten
Kölcsey lakótelep 15.
 
 
Ady Endre utca
Liszt Ferenc utca
Aranytó utca
Liszt tér
Árpád utca
Luther tér
Augusz Imre utca
Mátyás király utca
Bajcsy-Zsilinszky utca
Mészáros Lázár utca
Balassa utca
Nyámándpuszta
Bárányfok
Ózsák puszta
Béketelep
Petőfi Sándor utca
Berzsenyi utca
Pollack Mihály lakótelep
Bogyiszlói út
Pollack Mihály utca
Borrév
Rákóczi utca páratlan oldala 1-47. számig
Csaba utca
Sipos Márton utca
Damjanich utca
Sport utca
dr. Szakály Ferenc utca
Széchenyi utca páros oldala 2-38. számig
Garay tér
Szent István tér
Holub József utca
Szentmiklósi út
Hunyadi utca
Szluha György utca
Józsefpuszta
Tartsay Vilmos lakótelep
Kapisztrán utca
Tavasz utca
Kendergyár
Tinódi utca
Keselyűs
Toldi utca
Keselyűsi út
Tompa utca
Kinizsi utca
Tormay Béla utca
Kiskorzó tér
Wosinsky Mór lakótelep
Kiss János utca
Zrínyi utca páratlan oldala 1-47. számig
Korsófölde utca
Zrínyi utca páros oldala 2-42. számig
Kölcsey lakótelep
 
 
 
 
2. számú óvodai körzet
Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde
Mérey utca 37-39.
 
Akácfa utca
Erkel Ferenc utca
Árnyék dűlő
Esze Tamás utca
Babits Mihály utca
Ezerfürtű utca
Bagóvölgy
Ezerjó köz
Baka utca
Ezerjó utca
Bakony utca
Faddi tető
Bálint köz
Faddi utca
Balparászta
Faddi völgy
Balparászta utca
Faddivölgy
Balremete
Ferenc szurdik
Bartina köz
Flórián utca
Bartina utca
Fuksz tető
Bartók Béla utca
Fuksz völgy
Battyány utca
Fukszvölgy
Béla király tér
Fürdőház utca
Benedek apát utca
Fürt utca
Benedekvölgy
Gárdonyi Géza utca
Bethlen Gábor utca
Hamvas köz
Bikavér utca
Hársfa utca
Bocskai köz
Hárslevelű dűlő
Bocskai utca
Herman Ottó utca
Bodza utca
Hidaspetre
Bólyai János utca
Hidaspetre oldal
Bor utca
Hirlingpuszta
Borkút
Horváth Károly utca
Boróka dűlő
Hosszúlépés dűlő
Borostyán utca
Hosszúvölgy
Borzsák Endre utca
Hosszúvölgy utca
Bottyán-hegy
Hrabovszky utca
Bottyán-hegyi lakótelep
Illyés Gyula utca
Bükk utca
Irsai Olivér dűlő
Csapó Dániel utca
Jázmin dűlő
Csendes dűlő
Jedlik Ányos utca
Cserfa utca
Jelky András utca
Cserhát utca
Jobbparászta
Csillám dűlő
Jobbremete
Csomorika dűlő
József Attila utca
Csonka utca
Kabar dűlő
Csontos völgy
Kablár köz
Dicenty Dezső utca
Kadarka köz
Dió liget
Kadarka lakótelep
Diófa utca
Kadarka utca
Dorogi köz
Kálvin tér
Dózsa György utca
Kandó Kálmán utca
Dr. Berze Nagy János utca
Kápolna tér
Dülő utca
Katona József utca
Előhegy
Kerékhegy
Előhegyi utca
Kerékhegy utca
Kisbödő
Présház köz
Kisbödő felsősor
Présház utca
Kisbödő utca
Puskás Tivadar köz
Kisbödő-hegy utca
Puskás Tivadar utca
Kiskadarka utca
Rákóczi utca páratlan oldala 49. számtól végig
Klapka György lakótelep
Rákóczi utca páros oldala
Klapka György utca
Remete utca
Kodály Zoltán utca
Rizling utca
Kossuth Lajos utca
Roboz Zoltán utca
Kőrösi Csoma Sándor utca
Rózsa utca
Leányka dűlő
Rózsamáj utca
Leopold Lajos utca
Rövidvölgy
Létay Menyhért utca
Saul-völgy
Lisztes tető
Sauli tető
Lisztesvölgy
Sauli völgy
Lisztesvölgy utca
Séd köz
Lőtéri köz
Selyem utca
Madách Imre utca
Semmelweis utca
Mandula sor
Sió utca
Mecsek utca
Szalai völgy
Mérey utca
Széchenyi utca páratlan oldala 1-37. számig
Mocfa
Székely Bertalan utca
Mocfa dűlő
Szent László utca
Muskotály utca
Szent Mihály dűlő
Nagy Mihály völgy
Szücsény-szurdik
Nagybödő
Szüret utca
Nagybödő utca
Táncsics Mihály köz
Nefelejcs köz
Táncsics Mihály utca
Nefelejcs utca
Tanya utca
Nyár utca
Tolnai Lajos utca
Pál utca
Ujfalussy Imre utca
Palánk
Vak Bottyán utca
Palánki hegy
Vár köz
Palánki út
Vendel István utca
Parászta utca
Vörösmarty utca
Páskum utca
Wigand János tér
Pásztor utca
Zápor-köz
Patak utca
Zápor utca
Pázmány tér
Zöldkert utca
Pince utca
Zrínyi utca páratlan oldala 49. számtól végig
Pintes tető
Zrínyi utca páros oldala 44. számtól végig
 
 
 
3. számú óvodai körzet
Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda
Perczel Mór utca 2.
 
Alisca utca
Epreskert utca
Alkony utca
Fagyöngy utca
Alkotmány utca
Faluhely
Allende utca
Fáy András utca
Almás
Gemenc utca
Arany János utca
Gesztenyés
Árnyas utca
Görögszó
Árok utca
Gurovica
Bakta
Gyertyányos
Baranyavölgy
Gyűszű utca
Barát János utca
Gyüszüvölgy
Barátság utca
Halas utca
Barázda utca
Harang utca
Bátaszéki út
Harmat utca
Bem utca
Háry János utca
Benczúr utca
Hébér utca
Bercsényi utca
Hegyalja utca
Béri Balogh Ádám utca
Holdfény utca
Bezerédj utca
Hollós László utca
Bíborvég utca
Honvéd utca
Bodzás
Ibolya utca
Bródy köz
Istifán gödre utca
Bródy Sándor utca
Ivánvölgy
Búzavirág utca
Jácint utca
Cinege utca
Jókai utca
Cinka
Kacor utca
Cinka utca
Kalász utca
Csalogány utca
Kálvária utca
Csap utca
Kerámia utca
Csatár
Kertész utca
Csatári utca
Kilátó utca
Csend utca
Kisfaludy utca
Csengey Dénes utca 
Kurta utca
Cseri János utca
Kuruc utca
Csobolyó utca
Lajos király utca
Csokonai utca
Lehel utca
Csopak utca
Levendula utca
Csötönyivölgy
Liget utca                            
Dienes Valéria utca
Lugas utca
Dobó utca
Magyar Sándor utca
Domb utca
Major utca
dr. Hadnagy Albert utca
Május 1. utca
Dr. Hirling Ádám utca
Mattioni Eszter utca
Dr. Nagy István utca
Mészöly Miklós utca
Dr. Szentgáli Gyula utca
Mikes utca
Dr. Tóth Lajos utca
Móricz Zsigmond utca
Ebes utca
Munkácsy utca
Ebespuszta
Muskátli köz
Muskátli utca
Napfény köz 
Napfény utca
Szőlőhegy
Obsitos utca
Szőlőhegy utca
Orgona utca
Tabu-hegy utca
Otthon utca
Tartsay Vilmos utca
Óvoda utca
Tóthvölgy
Perczel Mór utca
Tüske utca
Porkolábvölgy
Tüzér utca
Puttonyos utca
Vadász utca
Rozsnyay Mátyás utca
Vasvári köz
Sárköz utca
Vasvári utca
Sárvíz utca
Venyige utca
Strázsahegy
Vessző utca
Szabó Dezső utca
Vincellér utca
Széchenyi utca 39. számtól mindkét oldal végig
Viola utca
Szekér utca
Virág völgy
Szent-Györgyi Albert utca
Vitéz utca
Szérü utca
Völgy utca
Szilas köz
Wesselényi utca
Szilas utca
Ybl Miklós lakótelep
Szilfadülő
Ybl Miklós utca
Szőlő köz
Zengő utca
Szőlő utca
Zöldfa