Felhívás javaslattételre

2022.02.16
 
FELHÍVÁS
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletével „Szekszárd Év Rendőre” és „Szekszárd Év Tűzoltója” kitüntető címet alapított.
 
A Szekszárd Év Rendőre kitüntető cím annak a személynek adományozható, aki hivatásos vagy közalkalmazotti állományban a Szekszárd Városi Rendőrkapitányságon teljesít szolgálatot és munkáját lelkiismeretesen, tartósan magas színvonalon végzi.
 
A kitüntetésben az adott évben a bűnügyi és a közbiztonsági szakterületen dolgozó egy-egy személy részesíthető.
 
A Szekszárd Év Rendőre kitüntető cím adományozására javaslatot tehet:
-          Szekszárd Város Rendőrkapitánya,
-          a Közgyűlés bizottságai, önkormányzati képviselők,
-          bármely természetes személy, civil szervezet.
 
A Szekszárd Év Tűzoltója kitüntető cím annak a személynek adományozható, aki hivatásos vagy közalkalmazotti állományban a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárd Hivatásos Tűzoltóságánál teljesít szolgálatot és az adományozás évét megelőző évben a tűzmegelőzés, a tűzoltás, a műszaki mentés és a katasztrófa-elhárítás területén olyan kimagasló tevékenységet folytatott, amellyel hozzájárult a város és a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárd Hivatásos Tűzoltósága működési területének közbiztonsága javításához, a tűzesetek számának csökkentéséhez.
 
A Szekszárd Év Tűzoltója kitüntető cím adományozására javaslatot tehet:
-          a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője,
-          a Közgyűlés állandó bizottságai, önkormányzati képviselők,
-          valamint bármely civil szervezet és természetes személy.
 
A kitüntető cím adományozására vonatkozó javaslatokat írásban a polgármesterhez kell benyújtani 2022. március 1. napjáig. A javaslattételi űrlap ide kattintva letölthető.
 
A javaslatokat a közgyűlés által e célból felkért csoport készíti elő közgyűlési döntéshozatal céljából, és a polgármester terjeszti a közgyűlés soron következő ülése elé.