Felhívás az ebtartóknak

2023.03.28
                                   F E L H Í V Á S                                    
  E B T A R T Ó K N A K
kutya.jpg
 
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42/B. §-a értelmében a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel -három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. Az ebösszeírás alapján az önkormányzat helyi nyilvántartást vezet.
 
A 2023. évi ebösszeírás céljából kérem a Szekszárd közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosait/tartóit, hogy szíveskedjenek kitölteni az „Ebösszeírási adatlap” című nyomtatványt, és azt
2023. április 15-ig
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához (Szekszárd, Béla király tér 8.)   eljuttatni.
 
Az „Ebösszeírási adatlap”-ot ebenként kell kitölteni.
 
Az „Ebösszeírás adatlap” az alábbi módokon érhető el:
- letölthető PDF vagy WORD formátumban
- beszerezhető a Polgármesteri Hivatal portáján, illetve ügyfélszolgálatán.
 
Az „Ebösszeírási adatlap” Polgármesteri Hivatalhoz történő eljuttatása történhet:
-          postai úton (levélcím: 7100 Szekszárd, Pf. 83.);
-          személyesen leadható a Polgármesteri Hivatal portáján vagy ügyfélszolgálatán;                                                                        
-          benyújtható ügyfélkapun keresztül;
-          szkennelve továbbítható az ebosszeiras@szekszard.hu e-mail címre.
 
Felhívom szíves figyelmüket az alábbiakra:
 
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben meghatározott, az „Ebösszeírási adatlap”-on szereplő adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Tájékoztatom a Tisztelt Ebtartókat, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését a jegyző ellenőrizheti. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után, melynek összege - az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet 3. melléklet d) pontja alapján - 150.000 forint.
Együttműködését és adatszolgáltatását köszönöm!
 
Dr. Gábor Ferenc jegyző