Értünk dolgoznak

2021.06.01
 
Ács Rezső polgármester és Gyurkovics János alpolgármester a rendőrség és a katasztrófavédelem vezetőinek jelenlétében ünnepélyes keretek között adták át a Szekszárd Év Rendőre és a Szekszárd Év Tűzoltója kitüntető címeket a polgármesteri hivatal dísztermében.
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 11/2016. számú rendelete tartalmazza a helyi kitüntetések és elismerő címek alapítását és adományozásának rendjét, ezen belül is a „Szekszárd Év Rendőre” és a „Szekszárd Év Tűzoltója” kitüntető címek alapítását és odaítélésének feltételeit.
Az önkormányzati rendelet értelmében a Szekszárd Év Rendőre kitüntető cím annak a személynek adományozható, aki hivatásos vagy közalkalmazotti állományban a Szekszárd Városi Rendőrkapitányságon teljesít szolgálatot és munkáját lelkiismeretesen, tartósan magas színvonalon végzi. A Szekszárd Év Rendőre kitüntető címben az adott évben a bűnügyi és a közbiztonsági szakterületen dolgozó egy-egy személy részesíthető.
 
DSC_2558.JPG
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a fenti önkormányzati rendelet és a beérkezett javaslatok alapján a 2020-as évre vonatkozóan Konrád János rendőr őrnagy részére a „Szekszárd Év Rendőre” kitüntető címet adományozta, a rendészeti területen tartósan, magas színvonalon végzett munkájáért.
 
DSC_2561.JPG
 
Konrád János hivatásos szolgálatát 1996. július 15-én kezdte meg a Magyar Honvédség állományában. A Szekszárdi Rendőrkapitányság állományában 2007. augusztus 1-től teljesít szolgálatot.
2007. július 1-től 2009. március 31-ig objektumőrként, 2009. április 1-től 2016. február 28-ig Medina község körzeti megbízottjaként teljesített szolgálatot. 2016. március 1-től 2017 október 31-ig a Szabálysértési Előkészítő Csoportban először referensi, majd a Nemzeti Közszolgálati Egyetem sikeres elvégzését követően csoportvezetői feladatokat látott el. 2017. november 1-től a Közrendvédelmi Osztály Járőr- és Őrszolgálati Alosztály vezetője.
Mind a korábbi, mind a jelenlegi beosztását nagyfokú szakmai odafigyeléssel, kiemelkedő színvonalon hajtja végre.
Körzeti megbízottként munkája kiemelkedő ellátásáért 2011-ben soron kívül előléptették. 2013-ban a körzeti megbízotti csoport területén történt többrendbeli tanyabetörés felderítésében végzett eredményes tevékenységéért kapitányságvezetői dicséretben, 2014-ben „Az Év Tolna Megyei Iskolarendőre” elismerő címben részesült.
A Tolna Megyei Balassa János Kórházban a koronavírus elleni védekezésben feladata kimagasló szintű ellátásáért Országos Kórház-főparancsnoki jutalomban részesült.
Munkavégzése során, az eltelt közel 14 év alatt szerzett tapasztalatával rendszeresen segíti, szakmailag támogatja kollégáit, beosztottjait. Munkavégzésével, felkészültségével, viselkedésével példát nyújt nemcsak közvetlen kollégái, hanem az egész közrendvédelmi tevékenységet ellátó állomány számára. Nagyon jó kommunikációs és vezetői képességű, rugalmas és dinamikus, terhelhető, kitartó és elkötelezett ember, aki magával tudja ragadni kollégáit.
 
DSC_2588.JPG
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2020-as évre vonatkozóan Szadai Csaba címzetes rendőr főtörzszászlós részére a „Szekszárd Év Rendőre” kitüntető címet adományozta, a bűnügyi területen tartósan, magas színvonalon végzett munkájáért.
 
 
DSC_2598.JPG
Szadai Csaba
 
Szadai Csaba 1996. július első napjától teljesít hivatásos rendőri szolgálatot. Pályáját a Budapesti Rendőrfőkapitányság V. kerületi Rendőrkapitányság Belvárosi Rendőrőrsén kezdte járőri beosztásban. 1999-től lett vizsgáló, később nyomozó, majd 2006-tól a BRFK  Szervezett Bűnözés Elleni Osztályán nyomozó. 2008. február 16-tól – négyéves vizsgálati kitérővel – a Szekszárdi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Felderítő Alosztályának nyomozója, 2016. december 1-től a körözési szakvonal vezetője.
Szadai Csaba címzetes rendőr főtörzszászlós szakmai feladatainak jelentős részét a körözési eljárások lefolytatása teszi ki. Szakvonalvezetőként rendkívül sokat tett a kapitányság bűnügyi és közrendvédelmi állománya ismereteinek bővítéséért, illetve a körözési eljárási rend jogalkalmazásának egységességéért.
A büntetőeljárás és a körözési eljárás által szabályozott körözési tevékenység minden részterületét megismerte, azokat kivételes szinten elsajátította és alkalmazza.
Önmagával szemben magas követelményeket támaszt, folyamatosan képzi magát, így támaszkodni lehet mind a rendőrségi, mind pedig az ügyészségi és bírósági eljárásokban is szakirányú tudására.
A körözési törvényben és a büntetőeljárásban szabályozott körözési tevékenységben észlelt joghézag miatt jelzéssel élt az ORFK Körözésfelügyelet felé, mely észrevétele alapján törvénymódosítást kezdeményezett.
Huzamosabb időn keresztül végzett szakmai munkája, kivételes színvonalú felkészültsége, tapasztalata alapján méltán érdemes a kitüntető cím elnyerésére.
 
DSC_2600.JPG
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 11/2016. számú önkormányzati rendelete értelmében a Szekszárd Év Tűzoltója kitüntető cím annak a személynek adományozható aki hivatásos vagy közalkalmazotti állományban a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárd Hivatásos Tűzoltóságánál teljesít szolgálatot és az adományozás évét megelőző évben a tűzmegelőzés, a tűzoltás, a műszaki mentés és a katasztrófa elhárítás területén olyan kimagasló tevékenységet folytatott, amellyel hozzájárult a város és a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárd Hivatásos Tűzoltósága működési területének közbiztonsága javításához, a tűzesetek számának csökkentéséhez.
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzati rendelet és a beérkezett javaslatok alapján a 2020-as évre vonatkozóan Breining József címzetes tűzoltó főtörzsőrmester részére a „Szekszárd Év Tűzoltója” kitüntető címet adományozza.
 
DSC_2625.JPG
Breining József
 
Breining József 2004. március 1-én került kinevezésre a Szekszárdi Tűzoltóparancsnokság hivatásos állományába beosztott tűzoltó munkakörbe, azonban már egy évtizeddel azelőtt, 1994-ben csatlakozott a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltókhoz, mint gépjárművezető. Hivatásos állományba kerülése után másfél évig beosztott tűzoltóként dolgozott, majd 2006-tól kezdődően
napjainkig gépjárművezetőként segíti a káresetek felszámolását. Minden rendszeresített gépjárműfecskendőt rá lehet bízni, nagy szakmai tapasztalattal, mindig a legnagyobb gondossággal és odafigyeléssel kezeli azokat. A gépjárművek naplóit megfelelően vezeti, a kisebb műszaki jellegű javításokat önállóan is elvégzi. Elméleti tudását, gyakorlati ismereteit önképzés keretében folyamatosan fejleszti, a fiatalabb kollégáit segíti a munkavégzés és a továbbképzések során.
Káresetek felszámolásánál önállóan, magabiztosan, a legjobb tudása szerint tevékenykedik. Tapasztalatait felhasználva gyakran segíti a fiatalabb gépjárművezetők felkészítését. Szerény egyénisége mögött mindig megmutatkozik a segítőkészsége, szakmai tudása. Az évek alatt szolgálati csoportjában és a többi tűzoltó között is elismerést szerzett azzal, ahogy szűkebb családja mellett a nagyobb család, a tűzoltóság és a bajba került emberek ügyét is képviseli. Magánéletében, példás családi élete alapja a kimagasló szolgálati tevékenységének.
A teljesség igénye nélkül részt vett a 2010-es vörösiszap katasztrófa, a 2013. márciusi 15-i rendkívüli hóhelyzet, a 2013-as dunai árvíz vagy éppen a 2019-es szekszárdi gázrobbanás kárelhárítási munkálataiban. A 2020-as évben tevékenyen részt vett a Szekszárd, Patak utcai tűzesetnél, a Tolna Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet tüzénél és a szolgálati csoportját érintő több kiemelt káreseménynél is.
 
Évtizedeken át végzett kiváló szakmai munkája, magas színvonalú felkészültsége, tapasztalata alapján méltán érdemes a kitüntető cím elnyerésére.
 
DSC_2636.JPG
 
A Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület már évek óta különdíjjal jutalmazza a szekszárdi tanyavilág biztonságáért sokat tevő rendőröket. Ezt a különdíjat idén Dr. Eördögh Attila rendőr főhadnagy érdemelte ki.
 
DSC_2649.JPG
Dr. Eördögh Attila
 
Dr. Eördögh Attila rendőri hivatását a Dombóvári Rendőrkapitányságon kezdte közalkalmazottként. 2013 októberében került át a Szekszárdi Rendőrkapitányság állományába, azóta a Bűnügyi Osztályon nyomozóként, majd 2019. március elsejét követően kiemelt főnyomozóként teljesít szolgálatot.
Mind a korábbi, mind a jelenlegi beosztását nagyfokú szakmai odafigyeléssel, kiemelkedő színvonalon látja el. Közterületi munkája példaértékű, intézkedései jog- és szakszerűek. A jogszabályismeretét folyamatosan frissíti, a megszerzett elméleti ismereteit hatékonyan alkalmazza gyakorlati munkája során. Kapcsolattartó képessége átlag feletti, kiváló munkakapcsolatot tart a társszervekkel, valamint a lakossággal. Magatartása tisztelettudó, lakókörnyezetének megbecsült polgára. Évek óta végzett eredményes tevékenysége nagymértékben hozzájárult Szekszárd város és a környező tanyavilág biztonságának javításához.
 
DSC_2659.JPG
 
Gratulálunk a díjazottaknak!
 
DSC_2670.JPG