Elindulhat az önkormányzat és gazdálkodó szervezeteinek átvilágítása

2020.01.07

Az átlátható működés érdekében új napirendi pontot is tárgyalt ülésén a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság.

A határozatban foglaltak szerint a Bizottság javasolja a közgyűlésnek az önkormányzati többségi tulajdonú cégek, illetve az önkormányzat gazdálkodását, szervezeti és működési feladatainak átvilágítását külső szakértő bevonásával a 2014-2019 közötti időszakra vonatkozóan. A testület továbbá felhívja a cégek ügyvezetőit, hogy az alábbi adatokat küldjék meg a Bizottság számára: a 2018-as és 2019-es mérlegbeszámoló és főkönyvi kivonat, valamint az idei év üzleti terve és cash flow-ja.

Nem első alkalommal tárgyalták a Bor utca-Árnyék dűlő forgalmi rendjének módosítását. Egy decemberben történt baleset miatt a Bizottság most úgy döntött, egy belátást biztosító domború tükör kihelyezésével biztonságosabbá teszi a közlekedést a kereszteződésben. Egyhangú szavazással támogatták a tagok a Szent György Lovagrend és a Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium közterülethasználati díj mellőzése iránti kérelmét. A közút rendeltetéstől eltérő használata kapcsán a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap és az Alisca Bau Zrt. kérvényét az igénybevételi díj elengedéséről nem támogatták. Az építőipari cég 115 ezer forintos díját a gázrobbanásban károsultak lakhatására kell fordítani.