Bursa Hungarica pályázati eredmények

2023.12.04
 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójának eredménye
 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottsága a 640/2023. (XI. 29.) számú határozatával elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatokat, és az alábbi döntést hozta:
 
Pályázat típusa
Támogatottak száma
Elutasítottak száma
Formai okból, bírálatból kizárva
Támogatás havi mértéke
A
55 fő
0 fő
1 fő
8.400, - Ft
illetve 11.400, -Ft
B
0 fő
3fő
0 fő
0 Ft
 
A város 6 M Ft-ot biztosított az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló pályázók támogatására. A Bizottság szociális, vagyoni helyzetük alapján – eltérő összegű - támogatásban részesítette mindazon hallgatókat, akik érvényes „A” típusú pályázatot nyújtottak be. „B” típusú pályázatot 3 fő nyújtott be.  A pályázók magas létszáma miatt a Bizottság a már felvételt nyert hallgatókat kívánta támogatni, ezért nem nyújt támogatást azon pályázónak, akinek a felvétele még bizonytalan a felsőoktatási intézménybe.
 
Bírálatból 1 fő került kizárásra, mivel papír alapon nem került benyújtásra a pályázata.
 
Az intézmény a hallgató számára az önkormányzati ösztöndíjrésszel megegyező mértékű, maximum 5.000, - Ft/hó támogatást biztosít, miután a jogosultságot megállapította.
 
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március hónaptól, az őszi félévben október hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetésekor indul, ezt követően az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
 
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kerül kifizetésre.
 
A Bursa Hungarica ösztöndíjat a felsőoktatási intézmény utalja közvetlenül a hallgató bankszámlájára.
 
 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
 Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottsága