Az Alisca Terra végzi Szekszárd zöldfelületeinek karbantartását

2023.10.11
 
A Közgyűlés döntése értelmében októbertől az önkormányzati tulajdonú Alisca Terra Nonprofit Kft. látja el Szekszárd közterületein a parkfenntartási és zöldterületgondozási feladatokat. Ezzel kapcsolatban a lakosság a koztisztasag@aliscaterra.hu e-mail címen tehet észrevételeket, továbbá a 74/528-850 központi telefonszámon az 5. pont kiválasztásával.
 
Mielőtt azonban a szolgáltatót keresnénk az észrevételeinkkel, nem árt tisztában lenni a lakosságra, jelen esetben az ingatlantulajdonosokra vonatkozó kötelezettségekkel.
 
A hatályos önkormányzati rendelet alapján a beépített, illetőleg beépítetlen telekingatlan tisztántartása és gyommentesítése, kaszálása az ingatlanhasználók feladata, ahogy az ingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő (a biztonságos gyalogos és gépjármű közlekedést biztosító) nyesése is. Az ingatlan használójának feladata továbbá a telekhatár és az úttest közti legfeljebb 5 méteres terület tisztántartása, kaszálása, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítása, hó- és síkosságmentesítése.
 
Tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére szolgáló terület, valamint az épületek alatti átjárók, árkádok tisztántartása, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítása, hó- és síkosságmentesítése szintén az ingatlan használóinak a feladata, ahogy a garázsok, sorgarázsok körüli 5 méteres területsáv tisztántartása is.
 
Az Alisca Terra Nonprofit Kft. feladatai:
 
Parkfenntartás:
-        fűnyírás, kaszálás
-        vízelvezetők, árkok kaszálása,
-        padka kaszálás
-        lombgereblyézés, gyűjtés és szállítás,
-        tavaszi gyepfelület takarítása
-        gyepfelület fenntartása
-        fák, cserjék, rózsák metszése
-        fák gondozása
-        cserje felületek gondozása
-        fák pótlása
-        cserjék pótlása
-        egynyári és kétnyári virágok ültetése
-        évelő-, egynyári és rózsaágyak gondozása
-        gyomirtás
-        növényvédelmi munkák
-        öntözés
-        kavics és murvás felületek gondozása
-        takarítás, hulladékok gyűjtése és kezelőnek átadása
 
Egyéb park- és zöldterület- fenntartási feladatok:
-        fakivágás, tuskózás, tereprendezés
-        szárazfa kivágás és elszállítás, tuskózás nélkül
-        facsemeték ültetése és utógondozása
-        fák ellenőrző metszése
-        ágak zöldmetszése szükség szerint (június-októberig)
-        sebkezelés
-        talajszerkezet javítás, tápanyagutánpótlás
-        virágágyak kialakítása és azok kezelése
-        A közterületeken elhelyezett virágládák, növénytartók és dézsák egy- és kétnyári növényekkel történő beültetése. A növények gondozása: tápanyag utánpótlás, talajcsere, gyomlálás, növényvédelem, öntözés.
-        Növények kivágása és pótlása
-        Fejlesztésekhez kapcsolódó zöldfelület építése, fenntartása
-        Kiültetési növényanyag előállítása
-        Karácsonyi dekoráció, karácsonyfa díszítése
 
Az ütemezett parkfenntartási munkákon túlmenően eseti észlelés vagy bejelentés alapján:
-        Korhadt, veszélyes, valamint allergiát okozó növények felszámolása.
-        kivágott növények pótlása, újratelepítése
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező köztemetőkben (Újvárosi temető, Alsóvárosi temető, Szőlőhegyi temető):
-        gyepfelületek kaszálása, szórt utak és burkolatok gyomirtása, díszsírok gondozása;
-        a hulladék, zöldhulladék és őszi lomb összegyűjtése és elszállítása;
-        cserjék, fák, egyéb növényanyag gondozása;
-        emlékművek, díszsírhelyek gondozása, tisztán tartása;
-        fák kivágása, fásítás és parkosítás;
-        utak, járdák síkosságmentesítése
 
Köztisztasági feladatok ellátásával összefüggésben:
-        Szekszárd Város közterületeinek, szilárd burkolatú útjainak, padkáinak, járdáinak, kerékpárútjainak és egyéb szilárd burkolatú közterületeinek ellenőrzése, tisztítása, takarítása és síkosságmentesítése.
-        Közutak, kerékpárutak, járdák, lépcsők, parkok, buszmegállók, szegélyek, padkák parkolók gépi és kézi takarítása
-        az Önkormányzat kezelésében lévő járdák, közutak, kerékpárutak, lépcsők, buszvárók, környezetének kézi és gépi síkosságmentesítése, a közterületekre kihelyezett szóróanyag ládák kihelyezése, feltöltése (Önkormányzat által jóváhagyott Síkosságmentesítési Utasítás alapján)
-        Közterületen, illetve önkormányzati területen fellelt illegális hulladéklerakók megszüntetése.
-        a közterületeken található szemétgyűjtő kelyhek ürítése napi rendszerességgel
-        hulladékgyűjtő kelyhek tisztán tartása,
-        közutak, kerékpárutak, közterületi lépcsők, közparkok, játszóterek, valamint ezeken keresztül vezető gyalogjárók tisztántartása, a keletkező hulladék összegyűjtése és a hulladék ártalmatlanításra történő átadása
-        hőségriadó esetén utak locsolása
-        a belterületen levő várakozóhelyek, járdaszigetek és a járdától füvesített területtel vagy egyéb módon elkülönített megállóhelyek rendszeres tisztántartása, az ott keletkezett hulladék eltávolítása.
 
IMG-4692.jpg