Autósok, figyelem! Megszűnik az ingyenes parkolás

2020.06.30

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a gépjárművel közlekedők figyelmét, hogy Magyarország kormányának döntése értelmében 2020. július 1-től megszűnik az ingyenes parkolás Szekszárdon is.

Így a díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területek –fizető parkolók – várakozási célú használatáért a gépjármű használójának díjfizetési kötelezettsége keletkezik.

Emellett Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2020. július 1-jei hatállyal módosította a város parkolási rendjét. Ennek keretében a Toldi utcában, valamint a Bajcsy Zsilinszky utca 7-9. számú épülettől délre található parkolóban – a táblával jelölt területen – kétórás korlátozást vezetnek be, ezzel 32-re nőtt azon közterületek, utcák száma a településen, ahol ugyan díjmentes a várakozás, de legfeljebb két óra időtartamig. A korlátozott várakozási övezetben a várakozás megkezdésének időpontját a járművön – gépkocsi esetében a jármű szélvédő üvege mögött – elhelyezett tárcsán jelezni kell. A gépjárművel a parkolóhelyet a kétórás időtartam lejárta után el kell hagyni, a várakozási időtartam nem hosszabbítható meg. Tárcsa beszerezhető a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyfélszolgálatán (Bezerédj u. 2.; tel: 510-422), valamint bármelyik papír-írószer üzletben. Azon magánszemélyek, illetve gazdálkodó szervezetek, társadalmi szervezetek, akiknek a lakásuk, telephelyük, irodájuk közvetlen közelében csak korlátozott várakozást lehetővé tevő parkoló található, szintén a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-nél igényelhetnek – 400 forint összegű kezelési költség megfizetése mellett – két rendszámra szóló korlátlan várakozást biztosító igazoló lapot. Fontos, hogy a várakozási időt jelző tárcsa, vagy a parkolási igazolólap az ellenőrzés céljából jól látható módon kerüljön elhelyezésre a járművön. A fizető parkolók környezetében található, a KRESZ 17. § (1) bekezdésének e/2) pontjában meghatározott módon kijelölt, várakozási korlátozás alá tartozó területek táblával jelöltek, de a közterületek felsorolása a város honlapján (www.szekszard.hu-Önkormányzat-Önkormányzati rendeletek-Parkolás menüpontjában) is megtalálható.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a közterület-felügyelők a közúti közlekedési – különösen a várakozásra, megállásra, behajtásra vonatkozó – szabályok betartását fokozottan ellenőrzik, jogszabálysértő cselekmény észlelése esetén a szükséges intézkedést megteszik.

Kérjük a gépjárművezetőket, hogy a fentiek figyelembevételével, a szabályok maradéktalan betartásával  közlekedjenek a városban.